Magnar Kleiven

2

For likeverd, mot sortering

Alle partier har gode saker å jobbe for, men det er bare et parti som har sitt hovedfokus på menneskeverd.

Publisert: 5. aug 2019

Vi står foran et viktig valg. Alle partier har gode saker å jobbe for, og alle partier har de beste intensjoner i sin innsats for å bli representert i parlamentariske organer i kommuner, byer og fylke.

Men det er bare et parti som har sitt hovedfokus på menneskeverd, og som ser dette som det nødvendige grunnlag for alt annet politisk arbeid. KrF mener at nettopp fokus på menneskeverd er et godt grunnlag for all politisk aktivitet.

FNs menneskerettighetserklæring slår fast at «alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.» Dette betyr at alle mennesker har samme utgangspunkt og skal ha samme muligheter. Det er dette vi kaller «et varmere samfunn».

Begynner ved unnfangelsen

All logisk argumentasjon tilsier at livet begynner ved unnfangelsen og dette livet har allerede da et menneskeverd. Hvilke konsekvenser har dette?

1. Når økonomiske forhold gjør det vanskelig å bære frem barnet skal vi legge til rette for nødvendige støtteordninger, både økonomiske og andre, slik at et valg om svangerskapsavbrudd aldri skal ha økonomiske begrunnelser.


2. Vi skal tilby gratis prevensjon.

3. Vi skal endre abortloven slik at ikke bare kvinners rettigheter blir ivaretatt, men også fosterets og barnets i mye større grad enn i dag. En abort handler alltid om to individer. Loven legger til rette for at abort tillates ved alvorlig sykdom hos fosteret. Dette resulterer blant annet i at 90 prosent av alle foster med Downs syndrom blir sortert bort. Downs syndrom er ikke en alvorlig sykdom. Det er ikke engang en sykdom. Det er en annerledeshet som skaper mangfold og begeistring i samfunnet. Hvor fattig hadde ikke et samfunn vært uten mennesker med Downs syndrom. Dette gjelder og mange andre ­annerledesheter.

4. Vi skal ikke tillate forskning på befruktede egg fordi dette er liv med menneskeverd.

5. Vi skal begrense muligheter for å velge egenskaper hos barnet gjennom moderne bioteknologiske metoder. Moderne bioteknologi gir muligheter til å gjennom genmanipulering å behandle alvorlig sykdom, men det skal ikke brukes til å konstruere skreddersydde barn.

6. Vi skal ikke tillate eggdonasjon og surrogati.

7. Vi skal legge til rette for at alle med funksjonsnedsettelser får samme muligheter til et godt liv som alle andre gjennom gode støtteordninger som for eksempel BPA-ordninger som er felles for alle kommuner.

8. Vi skal gi nødvendig støtte til de familier som har barn med funksjonsnedsettelser som for eksempel gode ordninger med blant annet omsorgslønn.

9. Vi skal legge til rette for en verdig avslutning av livet. Vi skal ikke tillate hjelp til å dø, men øke tilbud om lindrende behandling.

Etikk fremfor teknikk

KrF vil fortsatt ha fokus på ny bioteknologi og bruk av denne til individers beste, men KrF vil tenke etikk i tillegg til teknikk. KrF vil arbeide mot legalisering av eutanasi i Norge. KrF vil arbeide for at alle som har behov for ekstra omsorg skal få denne. KrF vil arbeide for likeverd og mot sortering.

Jeg er stolt av å være medlem av et parti som tenker menneskeverd i sentrum. Jeg er stolt av å være kandidat for et parti som har familien som en sentral del av sitt program. Jeg er stolt av å representere KrF og jeg er stolt av å oppfordre deg til å stemme på KrF.

Jeg er stolt av å arbeide for et varmere samfunn.

I SENTRUM: Jeg er stolt av å være medlem av et parti som tenker menneskeverd i sentrum. Og jeg er stolt av å arbeide for et varmere samfunn, skriver Magnar Kleiven. Bildet: «Les 
Voyageurs», av Bruno Catalano, i Marseilles.

Magnar Kleiven

Nissedal KrF og 2. nestleder i styret for Vestfold og Telemark KrF

Foto: Wikiart

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
12 dager siden / 1839 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1534 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
28 dager siden / 1193 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
rundt 1 måned siden / 1085 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
22 dager siden / 835 visninger
Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
rundt 1 måned siden / 809 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere