Harald Smedal

1

På tide å våkne

I ytterste konsekvens kan menneskehetens selvutryddelse bli eneste mulighet for fortsatt liv på jorden.

Publisert: 1. aug 2019

Allerede for 40-50 år siden hadde vi kunnskap om truslene fra global oppvarming og vårt overforbruk av klodens ressurser. FNs klimapanel kom med sine første rapporter. Erik Dammann viste hvordan vårt økonomiske system, med stadig vekst og belastning på klodens begrensede ressurser, ville få katastrofale følger.

Gro Harlem Brundtland, med Verdenskommisjonen Vår felles framtid, presiserte at miljøvern måtte være et overordnet mål, og at dagens behov ikke måtte gå på bekostning av fremtidige generasjoner.

Erik Dammann har fått følge av flere fremsynte økonomer som bekrefter nødvendigheten av å gå over fra vekstøkonomi til sirkulær økonomi. For folk flest er det imidlertid langt behageligere å fortsette som før enn å endre livsstil. Ubehagelige sannheter blir gjerne fortiet eller forvrengt.


Prioritert detaljproblemer

Interesse for helheten er mangelvare, og samfunnsdebatten dreier seg mer om enkeltsaker enn langsiktige helhetsløsninger. Også våre ledende politikere, Gro medregnet, synes å ha prioritert detaljproblemer på bekostning av de store sammenhenger i tilknytning til menneskenes og klodens fremtid.

Det er først i den senere tid vi begynner å våkne. Plutselig ser vi de alvorlige konsekvensene av bare én grads oppvarming: mer ekstremvær med både flom og ras, hetebølger, tørke og skogbranner, og ørkenspredning med store folkevandringer.

Ungdom demonstrerer med opprør for klimaet, besteforeldre viser engasjement for barnebarnas fremtid, land og byer erklærer klimakrise, og internasjonale avtaler begynner å komme på plass.


Pynte liket

Men er det egentlig klimaendringer som er hovedproblemet? Vil alt være greit om vi klarer å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader? Eller vil det bare være å pynte på liket?

Ligger det grunnleggende problemet i vårt økonomiske system som forutsetter stadig vekst? Vi har opparbeidet holdninger og livsstil som har ført til alvorlig overbeskatning av jordens begrensede ressurser. I tillegg til våre utslipp av klimagasser belaster vi det økologiske systemet med både giftstoffer og plastmaterialer som ikke lar seg bryte ned til naturlige bestanddeler.

Verdens Naturfond (WWF) har tidligere beregnet at to tredeler av dyrene og fiskene som fantes i verden i 1970 vil være borte i 2020. Nå er også Verdens naturvernunion (IUCN) kommet med en liste over 28.000 arter som er truet av utryddelse. Den omfatter mange typer dyr, blant annet aper, og dessuten både fisk, trær, sopp og insekter.


Humler dør ut

Kanskje burde også mennesket vært på den listen? Også vi er en del av, og avhengig av, det biologiske mangfold på denne kloden. Det blir i alle fall ikke lett å være menneske hvis bier og humler dør ut.

Mange mener at det er selve skaperverket vi raserer. I ytterste konsekvens kan menneskehetens selvutryddelse bli eneste mulighet for fortsatt liv på jorden, ved at vi ikke lenger kan true andre skapningers eksistens. Kjernespørsmålet er hvordan vi skal unngå at det skjer. Hvem vi velger til våre politiske ledere vil selvfølgelig være svært viktig i denne sammenheng.

Om mennesket likevel skulle bli utryddet, kan det kanskje fortsatt være grunnlag for at gjenværende organismer kan utvikle nye arter gjennom tusener av år.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
25 dager siden / 3587 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
19 dager siden / 2543 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
rundt 1 måned siden / 2187 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1866 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
4 dager siden / 1825 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
16 dager siden / 1707 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
4 dager siden / 1612 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere