Harald Smedal

1

På tide å våkne

I ytterste konsekvens kan menneskehetens selvutryddelse bli eneste mulighet for fortsatt liv på jorden.

Publisert: 1. aug 2019

Allerede for 40-50 år siden hadde vi kunnskap om truslene fra global oppvarming og vårt overforbruk av klodens ressurser. FNs klimapanel kom med sine første rapporter. Erik Dammann viste hvordan vårt økonomiske system, med stadig vekst og belastning på klodens begrensede ressurser, ville få katastrofale følger.

Gro Harlem Brundtland, med Verdenskommisjonen Vår felles framtid, presiserte at miljøvern måtte være et overordnet mål, og at dagens behov ikke måtte gå på bekostning av fremtidige generasjoner.

Erik Dammann har fått følge av flere fremsynte økonomer som bekrefter nødvendigheten av å gå over fra vekstøkonomi til sirkulær økonomi. For folk flest er det imidlertid langt behageligere å fortsette som før enn å endre livsstil. Ubehagelige sannheter blir gjerne fortiet eller forvrengt.


Prioritert detaljproblemer

Interesse for helheten er mangelvare, og samfunnsdebatten dreier seg mer om enkeltsaker enn langsiktige helhetsløsninger. Også våre ledende politikere, Gro medregnet, synes å ha prioritert detaljproblemer på bekostning av de store sammenhenger i tilknytning til menneskenes og klodens fremtid.

Det er først i den senere tid vi begynner å våkne. Plutselig ser vi de alvorlige konsekvensene av bare én grads oppvarming: mer ekstremvær med både flom og ras, hetebølger, tørke og skogbranner, og ørkenspredning med store folkevandringer.

Ungdom demonstrerer med opprør for klimaet, besteforeldre viser engasjement for barnebarnas fremtid, land og byer erklærer klimakrise, og internasjonale avtaler begynner å komme på plass.


Pynte liket

Men er det egentlig klimaendringer som er hovedproblemet? Vil alt være greit om vi klarer å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader? Eller vil det bare være å pynte på liket?

Ligger det grunnleggende problemet i vårt økonomiske system som forutsetter stadig vekst? Vi har opparbeidet holdninger og livsstil som har ført til alvorlig overbeskatning av jordens begrensede ressurser. I tillegg til våre utslipp av klimagasser belaster vi det økologiske systemet med både giftstoffer og plastmaterialer som ikke lar seg bryte ned til naturlige bestanddeler.

Verdens Naturfond (WWF) har tidligere beregnet at to tredeler av dyrene og fiskene som fantes i verden i 1970 vil være borte i 2020. Nå er også Verdens naturvernunion (IUCN) kommet med en liste over 28.000 arter som er truet av utryddelse. Den omfatter mange typer dyr, blant annet aper, og dessuten både fisk, trær, sopp og insekter.


Humler dør ut

Kanskje burde også mennesket vært på den listen? Også vi er en del av, og avhengig av, det biologiske mangfold på denne kloden. Det blir i alle fall ikke lett å være menneske hvis bier og humler dør ut.

Mange mener at det er selve skaperverket vi raserer. I ytterste konsekvens kan menneskehetens selvutryddelse bli eneste mulighet for fortsatt liv på jorden, ved at vi ikke lenger kan true andre skapningers eksistens. Kjernespørsmålet er hvordan vi skal unngå at det skjer. Hvem vi velger til våre politiske ledere vil selvfølgelig være svært viktig i denne sammenheng.

Om mennesket likevel skulle bli utryddet, kan det kanskje fortsatt være grunnlag for at gjenværende organismer kan utvikle nye arter gjennom tusener av år.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
12 dager siden / 1839 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1534 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
28 dager siden / 1193 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
rundt 1 måned siden / 1085 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
22 dager siden / 835 visninger
Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
rundt 1 måned siden / 809 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere