Gunnar Strømme

2

Økonomisk kriminalitet i religiøse miljøer – realitet eller ikke?

Gottschalks utspill må tas alvorlig, men temaet bør utvides til en generell debatt om at lover og regler skal følges, også i styrerommene i frivillige organisasjoner.

Publisert: 31. jul 2019

Jeg  vet ikke om det er mer kriminalitet i religiøse organisasjoner enn i  andre organisasjoner. Men at det skjer ting som ikke burde skje i  frivillige organisasjoner, det vet jeg fra egne erfaringer gjennom 40  år. Ikke i ett tilfelle, men i mange tilfeller.

Det har vært  underlig å oppleve hvordan personer fra samfunnets toppskikt har forsøkt  å bortforklare, eller sørge for at saker ikke blir undersøkt til bunns  fordi det er en ubehagelig materie. Men det gjelder ikke bare der det  har vært snakk om misbruk av penger, men også når det gjelder å forsøke å  unndra seg skatter og avgifter, åpenbare brudd på arbeidsmiljøloven med  mer.

Jeg har min yrkesbakgrunn fra privat næringsliv, men jeg har  brukt mye tid og krefter, både som styremedlem og styreleder i  frivillige sammenhenger. Det har vært en glede å oppleve hvor mye  fantastisk godt arbeid som blir gjort fra både av store og små  organisasjoner, innenlands og utenlands. Men det har vært tungt å  oppleve at det også skjer gale ting som altfor ofte blir bagatellisert.  Er det lettere å bagatellisere gale ting i frivillige organisasjoner enn  i næringslivet? Mine erfaringer tilsier at svaret er ja.

Skyldes  det at personer som blir valgt inn i styrende organer i frivillige  organisasjoner er mer uærlige enn andre? Selvsagt ikke. Men hvorfor  skjer det da? Svaret mitt er at personer som har klatret høyt på  rangstigen, enten det er innenfor kirken, politikken, eller på andre  områder, gang på gang har vist at de ikke er villige til å lytte til  styrekolleger med en annen erfaringsbakgrunn. Gale ting må ryddes opp i  og det må skje raskt. Det kan ikke vente til neste styremøte om tre  måneder.

Det må være null-toleranse både for korrupsjon, men også  for andre måter å misbruke økonomiske midler og tillit på. Hvor mange er  det av dagens styremedlemmer i frivillige organisasjoner som kjenner  virksomhetens vedtekter? Hvor mange er det som har satt seg skikkelig  inn i de lovene som regulerer den aktuelle virksomheten de representer?

Det  er styret som er organisasjonens øverste formelle ledelse. Ingen  styremedlemmer kan løpe fra det ansvaret ved å skylde på  administrasjonen. Det er styrets plikt å holde seg orientert, om  nødvendig ned på detaljnivå dersom det er den minste mistanke om at noe  er galt. Fungerer det slik? Altfor ofte gjør det dessverre ikke det.

Gottschalks  utspill må tas alvorlig, men temaet bør utvides til en generell debatt  om at lover og regler skal følges, også i styrerommene i frivillige  organisasjoner.

Gunnar Strømme
Kristiansand

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
18 dager siden / 1473 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
28 dager siden / 1286 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
9 dager siden / 1050 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
5 dager siden / 938 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
27 dager siden / 597 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 538 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere