Øystein Blymke

Tidligere ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet
31

Det er ikke lov å stjele. Det syvende budet er vel rimelig klart for de fleste?

Det er heller ikke lov å tilrive seg en fordel urettmessig, i egen vinnings hensikt. Korrupsjon kalles det, i lovens forstand. Og loven er forstandig. Akkurat som det syvende bud.

Publisert: 25. jul 2019

Enten du er rik eller fattig, kristen eller ikke-kristen, så er det galt å stjele. For tiden diskuteres korrupsjon i kristne miljøer her i VL: Korrupsjon, som i høy grad er en form for tyveri, påstås å ha vel så gode vekstvilkår i religiøse/kristne miljøer som i de verdslige. 

Uansett hvor mange forskningsrapporter og mastergrader det vises til for å påvise en mulig årsakssammenheng mellom religiøse miljøer og forekomsten av korrupsjon, synes det så langt noe tvilsomt om debattantene (Gottschalk og Haugen først og fremst) vil kunne trekke noen omforente slutninger. 

Derfor: I stedet for å spekulere i komplekse kausale sammenhenger og forskningsresultater, vil det kanskje være vel så opplysende for debatten om man tok utgangspunkt i det sjuende budet, og det enkle og åpenbare i ordtaket: Leilighet gjør tyv. Det betyr som kjent: At hvis omstendighetene er tilrettelagt for det, og risikoen for å bli oppdaget er liten, vil enhver av oss – kristen eller ikke kristen - ha en økt tilbøyelighet til å falle for fristelsen. Falle for fristelsen til - å stjele. De fleste i smått, men noen i stort. Det kan dreie seg om alt. Fra den mest "uskyldige" sniking på trikken, til skatte-unndragelser eller å tilrive seg en ufortjent fordel gjennom å smøre/bestikke en offentlig tjenestemann når søknaden din om byggetillatelse blir behandlet. Selv om økonomisk kriminalitet og korrupsjon vanligvis tilhører en høyere divisjon av ulovligheter enn disse eksemplene indikerer, er tilbøyeligheten i oss den samme: Vi forledes av de fordelene lovbruddet kan gi oss, og vi vurderer risikoen for å bli oppdaget. Er den minimal. senkes terskelen for å begå et lovbrudd. 

Menneskets vilje og tilbøyelighet til å tolerere lovbrudd –i egen vinnings hensikt- er trolig ganske jevnt fordelt. Når muligheten for å få redusert skatt, eller utbetalt en høyere forsikringssum enn du strengt tatt er berettiget til, synes det ikke å være måte på hvilken oppfinnsomhet vi utviser for å lure andre – eller rent ut sagt: stjele fra andre. 

Brodne karer finnes i alle samfunnslag. Kanskje vil debatten om korrupsjon i kristne miljøer være bedre tjent med å stille noen spørsmål rundt vår alles lojalitet overfor det sjuende budet, og om hvor alvorlig vi mener det er å bryte det – i stort og smått? Enten lovbruddet betyr å stjele fra felleskapet (skatteunndragelse) eller fra naboen.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
25 dager siden / 3587 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
19 dager siden / 2543 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
rundt 1 måned siden / 2187 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1866 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
4 dager siden / 1825 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
16 dager siden / 1707 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
4 dager siden / 1612 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere