Øystein Blymke

Tidligere ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet
41

Det er ikke lov å stjele. Det syvende budet er vel rimelig klart for de fleste?

Det er heller ikke lov å tilrive seg en fordel urettmessig, i egen vinnings hensikt. Korrupsjon kalles det, i lovens forstand. Og loven er forstandig. Akkurat som det syvende bud.

Publisert: 25. jul 2019

Enten du er rik eller fattig, kristen eller ikke-kristen, så er det galt å stjele. For tiden diskuteres korrupsjon i kristne miljøer her i VL: Korrupsjon, som i høy grad er en form for tyveri, påstås å ha vel så gode vekstvilkår i religiøse/kristne miljøer som i de verdslige. 

Uansett hvor mange forskningsrapporter og mastergrader det vises til for å påvise en mulig årsakssammenheng mellom religiøse miljøer og forekomsten av korrupsjon, synes det så langt noe tvilsomt om debattantene (Gottschalk og Haugen først og fremst) vil kunne trekke noen omforente slutninger. 

Derfor: I stedet for å spekulere i komplekse kausale sammenhenger og forskningsresultater, vil det kanskje være vel så opplysende for debatten om man tok utgangspunkt i det sjuende budet, og det enkle og åpenbare i ordtaket: Leilighet gjør tyv. Det betyr som kjent: At hvis omstendighetene er tilrettelagt for det, og risikoen for å bli oppdaget er liten, vil enhver av oss – kristen eller ikke kristen - ha en økt tilbøyelighet til å falle for fristelsen. Falle for fristelsen til - å stjele. De fleste i smått, men noen i stort. Det kan dreie seg om alt. Fra den mest "uskyldige" sniking på trikken, til skatte-unndragelser eller å tilrive seg en ufortjent fordel gjennom å smøre/bestikke en offentlig tjenestemann når søknaden din om byggetillatelse blir behandlet. Selv om økonomisk kriminalitet og korrupsjon vanligvis tilhører en høyere divisjon av ulovligheter enn disse eksemplene indikerer, er tilbøyeligheten i oss den samme: Vi forledes av de fordelene lovbruddet kan gi oss, og vi vurderer risikoen for å bli oppdaget. Er den minimal. senkes terskelen for å begå et lovbrudd. 

Menneskets vilje og tilbøyelighet til å tolerere lovbrudd –i egen vinnings hensikt- er trolig ganske jevnt fordelt. Når muligheten for å få redusert skatt, eller utbetalt en høyere forsikringssum enn du strengt tatt er berettiget til, synes det ikke å være måte på hvilken oppfinnsomhet vi utviser for å lure andre – eller rent ut sagt: stjele fra andre. 

Brodne karer finnes i alle samfunnslag. Kanskje vil debatten om korrupsjon i kristne miljøer være bedre tjent med å stille noen spørsmål rundt vår alles lojalitet overfor det sjuende budet, og om hvor alvorlig vi mener det er å bryte det – i stort og smått? Enten lovbruddet betyr å stjele fra felleskapet (skatteunndragelse) eller fra naboen.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
12 dager siden / 1839 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1534 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
28 dager siden / 1193 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
rundt 1 måned siden / 1085 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
22 dager siden / 835 visninger
Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
rundt 1 måned siden / 809 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere