Anne Tingelstad Wøien

Fagsjef i Virke
1

På tide å anerkjenne Steinerhøyskolens barnehagelærere!

Steinerhøyskolens utdanning fyller alle formelle krav og må få den anerkjennelsen de har krav på.

Publisert: 20. jul 2019

I år er det 100 år siden den første Steinerskolen ble startet. Både tidligere statsminister Jens Stoltenberg og nåværende utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide er blant dem som har sin bakgrunn fra en Steinerskole.

Steinerbarnehagene startet opp noe seinere. Steinerhøyskolen utdanner barnehagelærerne. Utdanningen er akkreditert av NOKUT. Direktoratet er underlagt Kunnskapsdepartementet for nettopp å evaluere, akkreditere og godkjenne kvalitet i høyere utdanning. Utdanningen er like lang og har samme kvalitet som ved en offentlig barnehagelærerutdanning (Bachelor). Til tross for dette likestiller ikke Kunnskapsdepartementet denne utdanningen med ordinær barnehagelærer-
utdanning.

Absurde krav

I veilederen til krav om pedagogisk bemanning står det at det stilles krav om førskolelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk utdanning for tilsetting som styrer (daglig leder) i barnehage. En kan arbeide som styrer i en barnehage hvis en er utdannet barnehagelærer ved offentlig institusjon, er allmennlærer eller er faglærer i praktiske og estetiske fag. Men - hvis du er utdannet som barnehagelærer ved Steinerhøyskolen kreves det ett år ekstra utdanning i barnehagefaglig kompetanse før man anses som kompetent til å arbeide som styrer. Det gir ingen mening.

I en situasjon der det på ett år har vært en økning på nesten 1700 midlertidige dispensasjoner for pedagogisk lederårsverk, virker det underlig at regjeringen fortsatt nøler med å anerkjenne Steinerhøyskolens barnehagelærere på lik linje med offentlig utdannede barnehagelærere.

Positivt bidrag 

At utdanningen av barnehagelærere med steinerpedagogikk anerkjennes og likestilles vil kunne føre til at antall dispensasjonssøknader går ned, at steinerpedagogene slipper ekstra utdanning og at mobiliteten øker. De vil kunne bidra i lederroller også i offentlige barnehager over hele landet. Det vil være bra for den enkelte barnehagelærer, for barna og for barnehagene.

Det er på tide at regjeringen ved kunnskapsminister Sanner anerkjenner den barnefaglige kompetansen til steinerbarnehagelærerne.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
22 dager siden / 5210 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 3232 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
23 dager siden / 2359 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
rundt 1 måned siden / 2219 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
20 dager siden / 1786 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
24 dager siden / 1764 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
22 dager siden / 1747 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1679 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere