Kristin Clemet

73

Det haster med å gi alle barn god utdanning

Leder i SAIH, Sunniva Folgen Høiskar, skriver at hun oppfordrer utviklingsminister Dag-Inge Ulstein til å ta «et tydelig standpunkt mot opprettelsen av IFFEd» (VL 16.07). Det er en dårlig idé.

Publisert: 19. jul 2019  /  566 visninger.

Jeg vil oppfordre Ulstein til å gjøre det motsatte og ta et 
tydelig standpunkt for opprettelsen av IFFEd, som står for International Finance Facility for Education.

IFFEd er en ny finansieringsmekanisme som skal få fortgang i arbeidet med å gi alle barn en god utdanning. Ideen bak IFFEd er at den kombinerer gavebistand med et nytt og innovativt garanti-
element, som kan gjøre det 
mulig å utløse større lån gjennom de multilaterale utviklingsbankene. På den måten vil IFFEd kunne bidra til større midler til investeringer i utdanning.

LES OGSÅ: Sunniva Folgen Høiskar mener Dag-Inge Ulstein bør stoppe IFFEd

Norsk initiativ 

Det var Norge og Erna Solberg som tok initiativet til opprettelsen av den globale utdanningskommisjonen, som har kommet med forslaget. Kommisjonen ble ledet av Gordon Brown. Også Chile, Indonesia, Malawi og Unesco sto bak – og det var FNs generalsekretær som tok imot rapporten da den var ferdig i 2016. G20-møtet i 2017, under ledelse av Angela Merkel, stilte seg også bak ideen om å etablere IFFEd.

Ifølge bærekraftsmålene har verden forpliktet seg til å «sikre inkluderende og god utdanning for alle» innen 2030. Men hvis vi forsetter som nå, står vi overfor en utdanningskrise i 2030: 200 millioner barn vil ikke gå på skole i det hele tatt. 400 millioner barn vil måtte slutte på skolen før de er 12 år. 800 millioner barn, som fullfører skolegangen, vil få utdanning av så lav kvalitet at de mangler de kvalifikasjonene som trengs i arbeidsmarkedet. Er det mulig å gjøre det bedre? Ja, det er det.

Enorm avkastning 

Det finnes land som har satset så mye at de har oppnådd en relativt rask og sterk fremgang i andelen elever som får en god utdanning. Hvis land som ligger langt tilbake, kan gjøre det like bra, vil det være mulig å nå bærekraftsmålene.

Det er først og fremst landene selv som må ta ansvaret for sitt eget utdanningssystem. De må drive inn skatter for å finansiere utdanning og innse at det tar mange år før de får resultater. Til gjengjeld er «avkastningen» enorm. En godt utdannet befolkning er en forutsetning for vekst og sosial utvikling og for å kunne møte vår tids utfordringer, enten det dreier seg om demokrati, fattigdom, helse eller klima.

Men selv om dette er landenes eget ansvar, er det urealistisk å tro at alle land skal kunne 
greie det uten bistand. Komm-isjonens mandat var derfor å vurdere hva som skal til for å nå
målet. Vi samlet oss om 12 
konkrete anbeflinger om hvordan 
ulike land kan utvikle gode, 
fremtidsrettede og inkluderende 
utdanningssystemer og hvordan det kan mobiliseres mer ressurser for å få det til. Etablering av 
IFFEd er ett av forslagene.

Ingen garanti 

Den nye finansieringsmekanismen støttes av Verdensbanken og får oppslutning fra stadig flere land. Det er nå håp om at man kan bli enig om en endelig utforming av IFFEd i forbindelse med FNs generalforsamling i september.

Kommisjonen som kommisjon er ikke lenger i arbeid. Men noen av oss er fortsatt engasjert i arbeidet med å følge opp kommisjonens forslag. Ett av dem er altså IFFEd, mens to andre er Delivery Initiative og Education Workforce Initiative (EWI), som jeg selv er engasjert i. EWI ser på hvordan lærere, assistenter og utdanningsadministrasjoner kan arbeide på nye og bedre måter for å få enda bedre resultater.

SAIH har rett i at vi ikke har noen garanti for at IFFEd vil gi de ønskede resultater. Slike 
garantier kan aldri utstedes. Det er ikke vanskelig å se at det også finnes argumenter som taler mot 
IFFEd, men flere av dem er 
besvart i kommisjonens rapport og i arbeidet med å etablere 
mekanismen. På et felt hvor det er brukt så mye penger så lenge uten at vi har sett de resultatene vi har ønsket, er det dessuten på tide å prøve noe nytt som kan bidra til å ansvarliggjøre landene selv og sette søkelyset på de resultatene som skal nås. Og et godt resultat er at barn lærer å lese og skrive og blir i stand til å forsørge seg selv.

Ledestjerna 

Norge er en 
ledestjerne internasjonalt når det gjelder satsing på utdanning. Erna er «stjerna» sammen med våre utviklingsministre. Det ville være en stor overraskelse og skuffelse for mange, dersom Norge nå ikke er med på å fullføre det initiativet som Norge selv satte i gang.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
26 dager siden / 2907 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1904 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
14 dager siden / 1114 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
28 dager siden / 626 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
7 dager siden / 598 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
13 dager siden / 581 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
5 dager siden / 440 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere