Lederartikkel Vårt Land

Import av kosher-kjøtt

Dyr i naturen lever og dør på en måte som innebærer langt mer lidelse enn ved en kosher-godkjent slakt.

Publisert: 18. jul 2019

Dyrevelferd blir stadig viktigere i Vesten. Noe henger muligens sammen med at dyrene «menneskeliggjøres», slik vi skrev om i en reportasje i gårsdagens Vårt Land. Men først og fremst handler det om en større bevissthet om at dyr har følelser – og ikke minst en egenverdi – og derfor ikke skal utsettes for unødig lidelse. Den sistnevnte utviklingen er vi glad for, og støtter.

Men noen ganger bryter ulike hensyn mot hver-andre. Spørsmålet om det bør være tillatt å importere kjøtt som er slaktet uten bedøvelse, er eksempel på det. Organisasjoner som Dyrebeskyttelsen og Dyrevern-alliansen går inn for et forbud. Dette vil imidlertid gjøre situasjonen svært vanskelig for den minoriteten i Norge som av religiøse årsaker ikke kan spise kjøtt av dyr som er bedøvet før slakting, nemlig jøder.

Det de nevnte organisasjonene i realiteten går inn for, er et forbud mot kosher-kjøtt. Det er en tydelig melding til praktiserende jøder i Norge. Slutt å spise kjøtt, eller forlat landet!

Kan vi si det til den jødiske befolkningen vår? I et land som fram til 1851 hadde en grunnlov som forbød jøder å komme til landet – en lov som for 
øvrig ble gjeninnført av Vidkun Quisling i 1942 og sto fram til krigens slutt? I 
dyrevelferdens navn?

Det ironiske i situasjonen er at få religioner har gjennom historien vært så opptatt av dyrs rettigheter som jødedommen. Moselovens påbud om å hvile på sabbaten gjaldt også dyr. Jødiske detaljerte slakteregler innebærer hensyn til dyrenes integritet som ikke har vært praktisert i kristendommen.

Spørsmålet koker ned til om noen hensyn er tungtveiende nok til å akseptere at dyr påføres noe smerte. Skal vi si konsekvent nei må vi antakelig slutte med husdyrhold, fordi det er unaturlig og dermed en belastning for dyrene. 

Ett av paradoksene ved dette standpunktet – og bak et nei til import av kosher-kjøtt – er at dyr i naturen lever og dør på en måte som høyst sannsynlig innebærer langt mer lidelse enn ved en kosher-godkjent slakt.

I møte med slike paradokser må vi veie hensyn opp mot hverandre. Vi har allerede gått langt når vi forbyr slakt i henhold til kosher-reglene i landet. Å ville nekte jøder å importere kosher-slaktet kjøtt fra andre land er å gå for langt.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere