Steinar Bergstøl Andersen

Fylkesordførerkandidat Agder FrP
2

Vennskap mellom Agder og Israel

Agder bør få seg en vennskapsregion i Israel som vi kan utveksle erfaringer med og samarbeide om næringsliv.

Publisert: 16. jul 2019

Innbyggerne i Agder er blant de i Norge som alltid har hatt et positivt og vennskapelig forhold til Israel. Selv om skiftende 
regjeringer og noen politiske parti har hatt et anstrengt og kjølig forhold til den jødiske staten, så har Agders innbyggere vært blant de mest positive til å støtte det eneste demokratiet i Midtøsten.

Jeg har fått flere henvendelser fra innbyggere i Agder, som er Israel-vennlige, og de er bekymret for Israel-støtte i en situasjon der vi ser at FrP og KrF ofte står alene i sin solidaritet med den jødiske staten.

Jeg vil være tydelig på mine tanker om Israel, for jeg vet at mange er opptatt av det. Derfor har jeg også foreslått at Norge flytter sin ambassade 
til Jerusalem, slik som flere 
andre land allerede har gjort. Jeg ønsker en mer fornuftig 
internasjonal politikk enn den vi har i fylkeskommunen i dag. Vi må ha en regional utenrikspolitikk som ivaretar innbygg-ernes ønske og interesse. Derfor vil jeg at Agder oppretter en vennskapsregion i Israel, hvor vi gjennom erfarings-
utvekslinger og samarbeid kan styrke hverandre.

Olje og turisme 

Jeg vil at det er en region som har et 
næringsliv som vi kan ha nytte av å samarbeide med. Vi har i vår region verdensledende kompetanse innen olje- og gassindustrien, og jeg vil at vi utvikler et samarbeid med 
regioner i Israel som har mye av den samme kompetansen.

På denne måten vil vi styrke vår allianse med Israel, og få et samarbeid om turisme som går begge veier. For å få på plass et fruktig og konstruktivt sam-arbeid vil jeg foreslå at nye 
Agder fylkeskommune sender en henvendelse til Den Israelske 
Ambassaden i Norge, og av-
klarer med dem hvilke steder som kan være aktuelle for et samarbeidsprosjekt. Det er mange ting innen olje- og gassnæringen vi kan samarbeide om, det kan handle om gjestearbeidere, og kunnskapsoverføringer mellom Norge og Israelske bedrifter.

Tydelig politikk

Det som er viktig er at både Agder og den regionen i Israel som vi velger, har nytte av et slikt samarbeid. Jeg har tro på at et samarbeid kan styrke vårt vennskap til Israel, og utvikle nye om-
råder som vi kan samarbeide på. Snart blir Vest- og Aust- 
Agder til Agder, og hvis FrP blir en del av flertallet, så vil jeg jobbe for at vi får en tydelig internasjonal politikk i den nye fylkeskommunen.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
17 dager siden / 1467 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
27 dager siden / 1285 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
8 dager siden / 982 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
4 dager siden / 908 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 792 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
26 dager siden / 577 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere