Lederartikkel Vårt Land

Oase og snever kritikk

God intern religionskritikk er noe helt annet enn å være sneversynt.

Publisert: 12. jul 2019

I avisen Dagen har det oppstått en skarp debatt om det hovedtaleren på sommerstevnet til Oase-bevegelsen, Roy Godwin, skriver og sier fra talerstolen. Blant kritikernes innvendinger er at han er positiv til keltisk-katolsk tradisjon, og at han er for utydelig på den objektive forsoningslæren. 

Vi ser noen ytterpunkter i slike diskusjoner som med god grunn kan skape oppgitthet. På den ene siden står de som dømmer nord og ned alt som ikke er i samsvar med en ganske snever forståelse av kristen forkynnelse. På den andre siden står de som advarer kraftig mot å kritisere, fordi dette er mennesker som står i Guds tjeneste, de skal heies på, ikke kritiseres. 

I virkeligheten er det nyttig og viktig både å vurdere og debattere innholdet i kristen forkynnelse. Den interne religionskritikken er en viktig grunn til at det kristne budskapet har holdt seg aktuelt gjennom 2.000 år. Uten den ville kirken forlengst ha sporet av og kanskje ikke eksistert i dag. Men god intern religionskritikk er noe helt annet enn å være sneversynt. Når det for eksempel blir et argument i seg selv at noen er påvirket av en annen kirketradisjon, er utgangspunktet så smalt at kritikken mister relevans.

Selv om Vårt Land har et evangelisk-luthersk ståsted, er det ikke linje å drive med konfesjonell kritikk av kristen forkynnelse. Vi ser stort på kristen forkynnelse og praksis, og mener det er helt naturlig at ulike mennesker vektlegger ulike aspekter og har ulike syn på hva som er et godt budskap. Alternativet er ensretting, noe som verken er realistisk eller ønskelig.

Men dersom forkynnelse er spekulativ, usunn og skadelig, da er det vår plikt å si fra. Hva dette angår, ser vi generelt en svært gledelig utvikling i Kristen-Norge. Maktmisbruk og overgrep fra talerstolen skjer stadig sjeldnere. Vi tror det henger sammen med de oppgjørene som er tatt, både av deltakere og ledere i kristne sammenhenger. Et stadig høyere utdanningsnivå, betyr også en del. Folk lar seg ikke avspise med floskler og ensporethet i samme grad som før.  

Også på Oase registrerer vi en utvikling i retning av et mer lavmælt, sentralt og samlende budskap. Dette er et bevisst valg fra Oase-ledelsen, og vi tror det er et klokt valg.

LES OGSÅ: – Når Oase debatteres er alt som det skal være

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere