Lederartikkel Vårt Land

Oase og snever kritikk

God intern religionskritikk er noe helt annet enn å være sneversynt.

Publisert: 12. jul 2019  /  2065 visninger.

I avisen Dagen har det oppstått en skarp debatt om det hovedtaleren på sommerstevnet til Oase-bevegelsen, Roy Godwin, skriver og sier fra talerstolen. Blant kritikernes innvendinger er at han er positiv til keltisk-katolsk tradisjon, og at han er for utydelig på den objektive forsoningslæren. 

Vi ser noen ytterpunkter i slike diskusjoner som med god grunn kan skape oppgitthet. På den ene siden står de som dømmer nord og ned alt som ikke er i samsvar med en ganske snever forståelse av kristen forkynnelse. På den andre siden står de som advarer kraftig mot å kritisere, fordi dette er mennesker som står i Guds tjeneste, de skal heies på, ikke kritiseres. 

I virkeligheten er det nyttig og viktig både å vurdere og debattere innholdet i kristen forkynnelse. Den interne religionskritikken er en viktig grunn til at det kristne budskapet har holdt seg aktuelt gjennom 2.000 år. Uten den ville kirken forlengst ha sporet av og kanskje ikke eksistert i dag. Men god intern religionskritikk er noe helt annet enn å være sneversynt. Når det for eksempel blir et argument i seg selv at noen er påvirket av en annen kirketradisjon, er utgangspunktet så smalt at kritikken mister relevans.

Selv om Vårt Land har et evangelisk-luthersk ståsted, er det ikke linje å drive med konfesjonell kritikk av kristen forkynnelse. Vi ser stort på kristen forkynnelse og praksis, og mener det er helt naturlig at ulike mennesker vektlegger ulike aspekter og har ulike syn på hva som er et godt budskap. Alternativet er ensretting, noe som verken er realistisk eller ønskelig.

Men dersom forkynnelse er spekulativ, usunn og skadelig, da er det vår plikt å si fra. Hva dette angår, ser vi generelt en svært gledelig utvikling i Kristen-Norge. Maktmisbruk og overgrep fra talerstolen skjer stadig sjeldnere. Vi tror det henger sammen med de oppgjørene som er tatt, både av deltakere og ledere i kristne sammenhenger. Et stadig høyere utdanningsnivå, betyr også en del. Folk lar seg ikke avspise med floskler og ensporethet i samme grad som før.  

Også på Oase registrerer vi en utvikling i retning av et mer lavmælt, sentralt og samlende budskap. Dette er et bevisst valg fra Oase-ledelsen, og vi tror det er et klokt valg.

LES OGSÅ: – Når Oase debatteres er alt som det skal være

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
23 dager siden / 1838 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
15 dager siden / 1593 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
23 dager siden / 1568 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
22 dager siden / 1515 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
14 dager siden / 1404 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
16 dager siden / 1348 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
12 dager siden / 1270 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
27 dager siden / 1165 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere