Helene Breivik Hellerdal

1

Åpen Folkekirke er ingen grøftekant

Når jeg stiller til valg for bispedømmeråd i Den norske kirke til høsten, er jeg stolt og trygg kandidat på Åpen Folkekirke sin liste i Stavanger bispedømme.

Publisert: 12. jul 2019  /  1214 visninger.

Jeg er stolt over å få tilliten, og fordi det er første gang Åpen Folkekirke stiller egen liste i Stavanger bispedømme. Trygg fordi jeg vet at de andre på lista står sammen med meg om et bredt og godt utarbeidet valgprogram.

Jeg leste med interesse Therese Egebakken sitt innlegg 10.juli, om hvorfor hun har valgt å stille til bispedømmerådsvalg på Nominasjonskomiteens liste. Hun mener at det ikke er «noen sammenheng mellom hvem som får gifte seg og hvem som er velkommen i kirken – den har rom for alle»Jeg er glad for at Therese ønsker ei kirke med rom for alle, men er uenig med henne i at dette ikke har noe å gjøre med likeverdige rettigheter for medlemmene i kirka. For oss i Åpen Folkekirke er det viktig å gjenspeile våre holdninger i handlinger. Derfor jobber vi for at alle kirkas medlemmer skal få erfare å bli møtt med likeverdighet og nestekjærlighet. Det innebærer blant annet en kamp for at tilbud om likekjønnet vigsel må få bestå, noe sterke krefter ønsker å jobbe mot i kommende valgperiode. 

Radikal nestekjærlighetsforvalter

Therese Egebakken sammenliker Åpen Folkekirke med en grøftekant på kirkeveien. Andre omtaler min organisasjon som ei smal interessegruppe. Jeg opplever ikke å stille til valg som representant for ei lita interessegruppe. Tvert imot; Åpen Folkekirke er en seriøs organisasjon med mange støttespillere, som tar Den norske kirkes medlemmer på alvor og er tydelig på en visjon om å være ei kirke som følger Jesus som radikal nestekjærlighetsforvalter. Skal vi klare det må vi fortsatt jobbe for størst mulig åpenhet og likeverd i folkekirka vår. Vi må rope høyt om urettferdighet og tørre å engasjere oss i det samfunnet vi lever i, lokalt og globalt.

Flere tilhengere av nominasjonskomiteens lister tegner et bilde av at disse listene er de eneste som innehar kandidater med nær tilknytning til menighetene i Den norske kirke, og at de to andre listene nærmest kun består av utenforstående personer som har lite kjennskap til livet i de lokale menighetene og kun mener noe om enkeltsaker. Dette er misvisende. Åpen Folkekirkes liste i Stavanger bispedømme består av personer med sterk og variert menighetstilhørighet og - kompetanse, og god bredde hva gjelder alder, kjønn, yrkes-/utdanningsbakgrunn og i tillegg politisk tilhørighet. Vi er ulike personer med ulike innfallsvinkler til vårt kandidatur for bispedømmerådet, men vi stiller oss alle bak et felles valgprogram. Vi er tydelige på hva vi står for, og engasjerer oss for hele bredden av Den norske kirkes virke.

Kirkens hovedvei

Åpen Folkekirke vil ha ei kirke med åpne armer og lave dørterskler. Åpen Folkekirke ønsker økt engasjement for lokalmenighetene. Åpen Folkekirke ønsker et reelt demokrati der alle medlemmer i Den norske kirke skal få være med og bestemme. Dette er for meg gode kjøreregler for Den norske kirkes fremtid. Derfor velger jeg meg Åpen Folkekirke som hovedvei.

Helene Breivik Hellerdal,
3. kandidat for bispedømmerådet, Åpen Folkekirkes liste i Stavanger bispedømme

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
18 dager siden / 3243 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
24 dager siden / 2412 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
26 dager siden / 2347 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
13 dager siden / 2335 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
12 dager siden / 1801 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
9 dager siden / 1620 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
25 dager siden / 1484 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
6 dager siden / 1381 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere