Øystein Blymke

Tidligere ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet
37

Hva innebærer en verdibasert journalistikk i Vårt Land?

Vårt Land har fått nye redaktører. En av dem - nyhetsredaktøren, «vil skape en verdibasert nyhets-journalistikk» En spennende og viktig programerklæring, men samtidig svært krevende å få virkeliggjort.

Publisert: 10. jul 2019

En verdibasert journalistikk, synliggjort i en avis som VL, må man gå ut fra skal bygge på den kristne kultur- og verdiarv, og på den kristne humanisme som mang en religions-filosof har formidlet opp gjennom tidene.

Hva vil det så si for VL i dag, å være verdibasert? Antakelig å kunne tilkjennegi redaksjonelle synspunkt og oppfatninger som ikke er verdinøytrale. Men hva betyr det så å fremme verdinøytrale synspunkt? Begrepet kan forvirre. Derfor noen ord om verdibaserte vs. verdinøytrale standpunkt. 

For å forstå hvilke kulturelle, humanistiske og/eller kristne verdier et parti eller en avis egentlig er bærere av, er det sjelden nok å si at man er verdibasert. Det bringer heller ikke noen klarhet i verdibegrepet, i en politisk debatt om kristendommens plass i skolen, og si at man er for verdinøytralitet i spørsmålet. Hvilke verdier snakkes det egentlig om?

I en politiskideologisk debatt om hvilken betydning den kristne  kulturarv og de kristne verdier skal tillegges i praktisk politikk, kan det  ofte for enhver være vanskelig å få tak i hvilke verdier de ulike partier, media og redaksjoner egentlig snakker om. 

Når begrepet verdinøytralitet anvendes, ønsker man kanskje å signalisere at man står for det objektive/nøytrale, og at man har en intellektuell forståelse og toleranse for andres verdibaserte standpunkt – uansett hvilke disse er. Det gir imidlertid sjelden noen som helst mening å skulle stille seg nøytral til hvilke kulturelle, religiøse eller humanistiske verdier som bør være grunnleggende viktig å hegne om i et moderne retts- og velferdssamfunn som vårt. 

Uten kristendom - ingen verdier - hevder noen. En drøy påstand som uansett trenger noen viktige nyanseringer og reservasjoner. For det første, den nyansering at også andre religioner og livssyn, ikke minst humanetikken, utmerket godt kan være fullverdige bærere av tilsvarende (de kristne) verdier. Og for det andre, den reservasjon at bruken av begrepet verdinøytralitet på mange kan virke fullstendig meningsløst, og må klargjøres/defineres, for ikke å skape total forvirring i en debatt om verdier. 

Alle mennesker er bærere av verdier. Verken en høyesterettsdommer, en menneskerettighetsdomstol, en journalist i NRK eller VL kan være verdinøytrale. At de kan, og bør være objektive er viktig, men noe helt annet. Objektivitet vil dessuten alltid hvile på noen grunnleggende kulturelle/religiøse/livssyns-forankrede verdier og preferanser. 

Dermed kan heller ingen ideologi, og ingen politikk eksistere uten å være innvevd i et verdisett. Et parti uten en klar verdiforankring vil i lengden fremstå som så  pragmatisk og opportunistisk at det i velgernes øyne til slutt blir fullstendig verdiløst. 

Hvis man som politiker eller redaktør mener det kristne verdigrunnlaget bør være bærende for politikken, og for andre av livets forhold; ja, så bør man kanskje si det, klart og tydelig, stå for det, og være villig til å begrunne det.

Det blir dermed spennende å følge VL-redaktøren som også  ønsker å «utgjøre en forskjell». En forskjell – formentlig i forhold til hvordan andre redaktører og politiske partier velger å presentere sine verdiforankrede synspunkt. 

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

KRIK - NYE spilleregler
av
Trond Andreassen
17 dager siden / 1392 visninger
Jeg lever ikke lenger selv
av
Merete Thomassen
18 dager siden / 1347 visninger
Ingen Disco på Roser
av
Øyvind Hadland
rundt 1 måned siden / 845 visninger
Stjernedialektar
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
18 dager siden / 833 visninger
Disco, kirken og kreativiteten
av
Henrik Peder Govertsen
25 dager siden / 700 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere