Gunn Pound

177

Valget 2019 - Dette mener partiene om fremtidens Sykehus-Norge

Om to måneder er det valg . Sykehus angår oss alle for hvem som helst kan trenge sykehus-hjelp. Derfor er det viktig å vite hva politikerne har programfestet for fremtidens sykehus

Publisert: 10. jul 2019

Partiene har programfestet sin sykehuspolitikk. Om to måneder er det kommunevalg i Norge, og da kan det være greit å orientere seg om hva som skjer i Sykehuslivet.

Som kjent har det vært og er fremdeles mye uro, frustrasjon og sinne blant pasientene, pårørende  og faggruppene (dvs. de ansatte). Etter at helseforetakene ble opprettet i 2001 har denne uroen blitt stadig sterkere da helseforetaksmodellen driver sykehusene etter butikk- og lønnsomhetsprinsippet.

Sykehusledelsen, med helseforetakene har overhørt varskoropene fra de ansatte, neglisjert dette og kjørt sitt eget løp. Som eksempler kan nevnes : Nedlegging av mange lokalsykehus i hele landet, nedlegging av Aker og overføring av Groruddalens befolkning til et overfylt A-hus, nedleggelse av Ullevål og planer om utbygging av et gigantsykehus på Gaustad til en prislapp som kan få hele Sykehus-Norge til å havarere.

Utdrag fra partiprogrammene 

Helsepartiet var først ute. Stor honnør til Lene Christine Sundfør Haug vår dyktige initiativtaker bak aksjonen Redd Ullevål. Hun stiller som førstekandidat til bystyret Helsepartiet Oslo. Helsepartiet og Rødt er krystallklare på at veien til hva et godt Helse-Norge er:

  • Å kaste helseforetakene som drives etter New public management – Forretningsmodellen og tilbakeføre sykehusene til det offentlige/folkevalgte
  • Å gjenoppbygge lokalsykehusene
  • Å Redde Ullevål samt skrote Luftslottet/Gigantsykehuset på Gaustad
  • Å gjenopprette Aker som lokalsykehus for Groruddalen samt få fortgang i byggingen
  • Å opprette tillit og god dialog mellom ansatte og sykehusledelsen – Sikre god innflytelse fra betjeningen som daglig møter utfordringene og pasientene som vet hvor skoen trykker

SP – har programfestet tillitt mellom ledelsen og ansatte, bygge ut lokalsykehusene, gjenopprette Aker som lokalsykehus, skrinlegge Gaustadprosjektet, Redd Ullevål, avvikle stykkprisfinansieringen , men sier ingenting om avvikling av helseforetakene.

SV – vil redde Ullevål, gjenopprette Aker som lokalsykehus og å bruke sin forhandlingsposisjon og reguleringsmyndighet til å få fortgang i byggingen. Men skriver ingenting om avvikling av helseforetakene og tillit mellom ansatte og ledelse.

FRP – Fremskrittspartiet har i sitt program Redd Ullevål , gjenopprett Aker og skrinlegg Gaustad. Skriver ingenting om nedlegging av helseforetakene og utvikling av dialog mellom ansatte og ledelsen.

KRF – Kristelig folkeparti har programfestet at Ullevål skal reddes og at Gaustad skrinlegges. Skriver ingenting om avvikling av helseforetakene ei heller om tillitt mellom ansatte og ledere.

Mdg – Miljøpartiet de grønne skriver veldig likt KRF. I likhet med de fleste partiene har de ikke tatt stilling til forholdet mellom ansatte og ledelse og heller ikke om de vil kaste helseforetakene.

Venstre – Gjenåpning av Aker som lokalsykehus først, vurdering av et nytt sykehus i Oslo sør. En slik plan må foreligge før man går videre med nedlegging av Ullevål og utvidelse av Gaustad. Ingenting om kommunikasjon mellom ansatte og ledelse og avvikling av helseforetakene.

AP – Arbeiderpartiet- Nye lokalfunksjoner må bygges opp enten på Ullevål eller Gaustad og beslutningen om dette må baseres på en grundig og tilstrekkelig utredning. Aker sykehus må realiseres raskt. Ingenting om avvikling av helseforetak, ansattes rett til å bli hørt før viktige beslutninger fattes. De stoler på helseforetaket Sør-øst som har vedtatt nedleggelse av Ullevål på styremøtet 20. juni 2019.

Høyre – Bygge ut Aker som lokalsykehus for Groruddalen og utbyggingen starter i første fase. Nybygging på Ullevål-tomta analyseres grundig sammen med nybygging på Gaustad som grunnlag for endelig beslutning. Er glad for at Helse-Sør-øst foretar videre grundige vurderinger av utbyggingsalternativene. Vedtaket til helseforetaket er nedleggelse av Ullevål.

Konklusjon 

Alle partiene har programfestet Aker som lokalsykehus. To partier Høyre og AP har overlatt avgjørelsen til Sør-øst som har vedtatt nedleggelse av Ullevål og bygging på Gaustad. To partier – Helsepartiet og Rødt har vedtatt en strategi som vil føre til et godt Sykehus-Norge.

Gunn Pound

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
13 dager siden / 1852 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1577 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
29 dager siden / 1229 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
rundt 1 måned siden / 976 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
23 dager siden / 837 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere