Jostein Ådna

8

Nominasjonskomitelistens fortrinn

Publisert: 9. jul 2019

Gard Sandaker-Nielsen, leder i Åpen folkekirke (ÅF), misliker Nominasjonskomiteens liste, slik det fremgår av flere innlegg fra hans hånd. I stedet for at en nominasjonskomite i hvert bispedømme, bestående av personer valgt av menighetsrådene, setter sammen en representativ liste av kandidater til bispedømmerådet, foretrekker han at utelukkende interessegrupper eller partidannelser skal få stille lister. Denne modellen for kirkedemokrati henter han fra politikken: «Som i politikken er [valg mellom ulike lister] nødvendig for å gjøre veivalgene tilgjengelige for velgerne» (Sandaker-Nielsen, Vårt Land, 5. juli).

Lover for mye

Slik Erling Birkedal, 1. kandidat på Nominasjonskomiteens liste i Borg bispedømme, har påpekt (Vårt Land, 2. juli), lover Sandaker-Nielsen på vegne av ÅF her mer enn de kan holde. I kommende valgperiode vil spørsmål som organiseringen av Den norske kirke og plasseringen av arbeidsgiveransvar for de kirkelig ansatte stå sentralt. Dette reflekteres i ÅFs valgprogram, der de skriver at ÅF særlig vil jobbe for at «alle ansatte skal ha samme arbeidsgiver», og at «det fattes vedtak om en ny, endelig kirkeordning som ivaretar alle kirkelig tilsatte». Men så lenge programmet tier om hvilken instans som skal inneha det felles arbeidsgiveransvaret, og om hvilken modell for kirkeordning som etter ÅFs mening best ivaretar alle kirkelig tilsatte, holdes velgerne i villrede om hvordan ÅFs representanter faktisk vil stemme i disse sakene i Kirkemøtet. Det stemmer derfor ikke hva Sandaker-Nielsen påstår: «Med Åpen folkekirke vet velgerne hva de får» (Vårt Land, 5. juli).

Beste alternativ 

Kirkevalgordningen opererer med en forskjell mellom Nominasjonskomiteens liste og alle andre lister som stiller til valg til bispedømmeråd og kirkemøte: Det skal være en nominasjonskomiteliste i hvert bispedømme; det kan også fremmes lister fra nomineringsgrupper. I mine øyne reflekterer denne distinksjonen en grunnleggende forskjell i hvordan vi tenker kirkedemokrati. Nominasjonskomiteens liste er blitt til gjennom en prosess som tar sitt utgangspunkt i menighetene. Menighetsrådene velger prostivis sine representanter til nominasjonskomiteen, der også ungdomsrådet i bispedømmet er representert. De samme instanser fremmer forslag på kandidater, og nominasjonskomiteen sørger for at listen blir representativt sammensatt med henblikk på geografi, kjønn, alder og meningsmangfold. 

Felles for alle på listen er at vi ser på oss selv som tillitspersoner på vegne av menighetene med en forpliktelse til å arbeide for den lokale kirkens beste. Hvordan den enkelte på listen for sin del vil omsette denne forpliktelsen i prioriteringer og stillingtagen, legger vi hver for oss åpent frem, bl.a. på felles nettside og som deltakere i debatt. Dermed gir vi velgerne et godt grunnlag for å velge, f.eks. ved å gi ekstra stemme til personer de foretrekker. For alle som ønsker at medlemmene av bispedømmerådene og Kirkemøtet skal ha sin basis i menighetene, representert av menighetsrådene og deres nominasjonskomite, er Nominasjonskomiteens liste det beste alternativet.

Jostein Ådna, 1. kandidat på Nominasjonskomiteens liste, Stavanger bispedømme

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
23 dager siden / 8301 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
24 dager siden / 6249 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
18 dager siden / 3350 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
13 dager siden / 2614 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 2142 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
9 dager siden / 1942 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
11 dager siden / 1697 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
7 dager siden / 1678 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
7 dager siden / 1538 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere