Gard Realf Sandaker-Nielsen

27

En åpen folkekirke er en kirke for alle

Erling Birkedal stempler Åpen folkekirke som en interessegruppe. Det er en feilaktig fremstilling.

Publisert: 4. jul 2019

I VL 2. juli forsøker Birkedal på nytt å fremstille seg selv og 
nominasjonskomiteenes lister som de fremste forkjemperne for 
menigheten.

Åpen folkekirke har en stor bredde av kirkens medlemmer i ryggen. Ved valget i 2015 fikk vi 61 prosent av stemmene og viste dermed at flertallet ønsket å utvikle kirken videre som en åpen og demokratisk folkekirke. At Birkedal ikke er enig med oss, er selvsagt helt i orden, men fremstillingen av Åpen folkekirke som en marginal interessegruppe, er feil.

Ulike oppfatninger. 

Vår valgseier i 2015 var et resultat av at Kirkemøtet i 2014 ikke gav rom til et den gang stort mindretall. Prester ble fortsatt tvunget til å diskriminere likekjønnede par, selv om de mente det var teologisk riktig å vie dem. Flertallet mente sikkert at det var til kirkens beste, men våre synspunkter ble ikke ivaretatt. Jeg tror at alle som stiller til valg til menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet ønsker å jobbe for det beste for kirken og alle våre medlemmer. Vi har åpenbart ulike oppfatninger av hva det er.

Det er ikke noe nytt at medlemmer av Kirkemøtet, Kirkerådet og bispedømmeråd har tilknytning til ulike 
organisasjoner med en teologisk overbevisning. Det nye er at Åpen folkekirke er tydelige på hva vi vil. Vi som stiller til valg har forpliktet oss på et program som viser hva slags retning vi ønsker for Den norske kirke. Vi tror at demokratiet er avhengig av at folk faktisk forstår hvem de stemmer på og gir sin tillit til. Det å organisere seg i lister som er enige om en retning og et felles valgprogram gjør det enklere for velgerne å forstå hva enkeltpersoner som skal representere dem i kirkens organer faktisk står for. Med Åpen folkekirke vet velgerne hva de får. Det vet de ikke om de stemmer på kandidater på nominasjonskomiteenes liste.

Styrker kirkedemokratiet. 

Åpen folkekirke ønsker valg mellom ulike lister, fordi vi mener det styrker kirke-
demokratiet. Som i politikken, er det nødvendig for å gjøre veivalgene tilgjengelige for velgerne. Men det er ikke Åpen folkekirkes skyld at årets listevalg igjen er preget av at én av listene mangler en synlig kurs. Et knapt flertall av Kirkemøtets medlemmer, med blant annet Birkedal i spissen, vedtok at nominasjonskomiteenes lister fortsatt skulle utarbeides. Det vedtok man, i stedet for å legge til grunn at flere enn Åpen folkekirke ville stille lister, slik det nå er blitt. Dette har medført at vi også ved dette valget får en situasjon som innebærer at velgere, som følge av mer eller mindre åpne anbefalingsaksjoner, kan oppleve at de bidrar til at det velges kandidater med det stikk motsatte syn av det de som velgere ønsker å fremme. Åpen folkekirke fremmet en valgordning som var mer gjennomskinnelig, og dermed lettere for velgerne å forholde seg til.

Fortsatt problematisk. 

Til slutt vil jeg gjenta hovedpoenget fra innlegget 28. juni. Som følge av anbefalingsaksjoner, blant annet fra den konservative gruppen Frimodig kirke, er det all grunn til å tro at mange som stemmer på nominasjonskomiteenes lister vil bidra til å gi mandat til kandidater de er grunnleggende uenig med. Det mener vi er et demokratisk problem, og den bekymringen er slettes ikke overdrevet.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
25 dager siden / 5277 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
27 dager siden / 2392 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 1811 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
23 dager siden / 1810 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
28 dager siden / 1793 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
25 dager siden / 1757 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
21 dager siden / 1689 visninger
Kravet om bagatellisering
av
Espen Ottosen
26 dager siden / 1474 visninger
Er ensomhet en sykdom?
av
Magne Nylenna
rundt 1 måned siden / 1293 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere