Fred Søndby

63

Arven etter Hauge

At KrF ser hen til Hauge i sitt arbeid for å komme over den vanskelige tiden de har vært gjennom, lover godt!

Publisert: 3. jul 2019

Det er både overraskende og positivt at KrFs leder Kjell Ingolf Ropstad og andre sentrale KrF-politikere trekker fram Hans Nielsen Hauge og den haugianske arven som gode eksempler på samfunnsbygging og næringsliv. Da er det også viktig at en merker seg at Hauges overordnede motivasjon hele tiden var å utbre evangeliet og å skaffe folk arbeid. Ikke som i dag, først og fremst å skaffe investorene og aksjonærene størst mulig utbytte til egen vinning. Poenget er å ha gode motiver som fremmer kristen nestekjærlighet, om arven etter Hauge skal komme i sitt rette perspektiv. 

Foruten å være en forkynner av Guds nåde i en pietistisk tradisjon, var Hans Nielsen Hauge en samfunnsbygger av et større format enn man knapt kan tenke seg. På tross av at han levde i et autoritært samfunn der det var vanskelig for folk av allmuen å nå fram, satte han dype spor etter seg, som vi kan se virkninger av den dag i dag.

Det er derfor ikke så underlig at finansfolk i dag ser på resultatene han oppnådde, og på ulik vis forsøker å knekke koden. Da kan det være fristende å minne om den greske filosofen Heraklit, som sa at "Ingen kan stige ut i den samme elven to ganger." Nemlig fordi verken du eller elven er den samme om du prøver igjen. 

Hans Nielsen Hauge ble bare 53 år, og hans virke som predikant og gründer varte bare i ca 8 år, samtidig som han også la bak seg enorme strekninger til fots. Det vitner om en arbeidskapasitet og satsing på det han trodde på, som er ganske ufattelig. Og det som drev han var hele tiden et gudgitt kall, og en ekte omsorg for menneskene og det samfunnet han levde i. 

Jeg tror derfor det er viktig at både ledelsen i KrF og bedriftseiere som ønsker å ha Hauge som en ledestjerne tenker nøye over Hauges motivasjon - hvorfor han satset slik han gjorde. I vårt sekulariserte samfunn har ønsket om å tjene penger, utbytte til aksjonærer og personlig suksess blitt målet for mange. Men ta gjerne lærdom av Hauge, og ha han som eksempel. Men sett også høye etiske mål for virksomheten, som når ut over kortsiktige økonomiske gevinster. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
21 dager siden / 1816 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
13 dager siden / 1585 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
22 dager siden / 1565 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 1484 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
12 dager siden / 1387 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
15 dager siden / 1342 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
10 dager siden / 1245 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1162 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere