Kjell G. Kristensen

114

Bibelens mann og kvinne - et todelt forhold, gift og ugift

Publisert: 3. jul 2019

Om ekteskapelige forhold, har Bibelen to forskjellige forhold til ekteskap. Det ene gjelder  denne verden: «men den gifte har omsorg for det som hører verden til, hvorledes han kan tekkes sin hustru? Det andre,  den kommende verden er et ekteskap til Herren, og det er forskjell på hustruen og jomfruen; den ugifte kvinne har omsorg for det som hører Herren til, at hun kan være hellig både på legeme og ånd; men den gifte kvinne har omsorg for det som hører verden til, hvorledes hun kan tekkes sin mann?» (1. Kor.7.33-34)

I anledning toleranse om det ekteskapelige, og om hva et ekteskapelig forhold er, skriver Petter Olsen at Bibelens mann og kvinne er hetro.

Og med dette vises det til at Bibelen omtaler Jesus som brudgom og menigheten som hans brud. Hvorpå det deretter vises til at Gud skapte det mannlige og det kvinnelige mennesket etter bilder som forut for skapelsen fantes i Gud selv.

Jeg er enig i at Bibelen aldri omtaler eller bruker ord som homo eller hetro, men ellers er den ganske frittalende om forhold både i og utenfor ekteskapelige forhold. Det kunne skrives en hel bok om bare hva Bibelen nevner om dette.

Når det kommer til forståelse mellom menneskelige samliv, er der en forståelse mellom jordiske menneskers forhold, og himmelske menneskers oppgaver (1. Kor. 15.20-23 og 45-48) – nærmere beskrevet i Kol. 3.1-10 som er en overgang fra det gamle og døde mennesket, og over i det nye mennesket etter oppstandelsen, (i likhet med Kristus) og iført fornyelse etter sin skapers bilde.

Mennesker i Adams bilde er Bibelens beskrivelse av de jordiske mennesker, som vil si oss. I Ef. 5.21-25 at kvinnene skal underordne seg sine menn og at menn skal elske sin kone, er en direkte underforståelse av overgangen til den himmelske menigheten hvor mann og kvinne ikke er to individer/legemer lengre, men en kropp, underforstått ”manninne” (1930 utg. 1.Mos.2.23-24  de to skal være ett kjød/kropp – Matt.19.5, Ef.5.31), det er igjen likestilt med Matt.22.30: For etter oppstandelsen verken gifter de seg eller blir giftet bort; nei, de er som engler i himmelen…

De er ikke lengre hensatt til tilfeldige ekteskap… men som Gud sier i 1.Mos.2.18: Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag. 

Dette mennesket er beskrevet i 1.Mos.2.23-24 m.f.  og i Tomasev. 22Jesus så noen barn som fikk bryst. Han sa til disiplene: Disse små som får bryst likner dem som går inn i riket. De sa til ham: Hvis vi er små, vil vi da gå inn i riket? Jesus sa til dem: 

Når dere anser det som er to, for ett, og dere anser det innvendige som likt med det utvendige, og det utvendige likt med det innvendige, og det øvre likt med det nedre, og når dere anser det mannlige og det kvinnelige for å være ett, slik at det mannlige ikke skal være mannlig og det kvinnelige ikke kvinnelig, når dere anser et øye for et øye og en hånd for en hånd, og en fot for en fot, og et bilde for et bilde, da skal dere gå inn i riket. 

Dette er en videre forklaring til ”manninnen” eller det androgyne mennesket som i fremtid vil bli skapt. Se Salm.102.19-24 ; Dette skal bli oppskrevet for den kommende slekt, og det folk som skal skapes, skal love Herren - osv.

Jes.62.4-5 eller hele kapitlet handler således ikke om menigheten som sådan, men om Sion eller Jerusalem som får sin herlighet tilbake, som er Guds tempel, nærmere beskrevet i Åp.21.1-2 som det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen og ned på jorden, pyntet som en brud for sin brudgom under en ny himmel og en ny jord.

Det står samtidig i Jes.62.2 at alle folkeslag skal se din rettferdighet og alle konger din herlighet og du skal få et nytt navn som Herren selv vil kunngjøre… og i v11 kunngjøres det at nå er tiden kommet da din frelser kommer til deg når Herren lar det høres til jordens ende.

Så de ekteskapelige forhold vil inntil videre bli å forholde seg til det som videre antydes i Bibelen, om det nå er av det ene eller andre slaget? Luk. 20.34: «Denne verdens barn tar til ekte og gis til ekte» noe mer dekkende kan en vel neppe få det?

Husk på at Paulus nevner at han ikke mente noe om alle i denne verden som driver hor, er grådige, er ransmenn og avgudsdyrkere, for da måtte en jo gå ut av (sin) verden. (den åndelige, Paulus dør som Saulus, og gjenoppstår som Paulus i Gal.1.1 - Fysisk fraværende (kroppslig), men nærværende i ånden. (1.Kor.5.3) Det åndelige, 1.Kor.15.44; det står opp en åndelig kropp.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
12 dager siden / 2986 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
9 dager siden / 1658 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
10 dager siden / 1447 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1404 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
15 dager siden / 1086 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
20 dager siden / 660 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere