Harald Bjørkøy

Professor i musikk
2

Sangens elv stopper opp

Sangen er for viktig til at den bør overlates til den enkelte lærer og skole.

Publisert: 1. jul 2019

Forslaget  til ny læreplan i norsk som Utdanningsdirektoratet (Udir) nå har sendt  ut på høring inneholder
ikke ordet sang. Sang skal ikke være del av et  av «kompetansemålene». I den eksisterende læreplanen i norsk er sang  nevnt flere steder og for flere årstrinn. Med sang i denne sammenhengen  menes fellessang hvor alle deltar.

En følge av dette vil nok på  sikt dessverre bety at sangens elv stopper opp i norsktimene i  grunnskolen. Hvis det likevel synges vil nok læreren ganske kjapt bli  påmint om at det må bli slutt på denne unyttige syngingen fordi det er  utenfor fagplanen. Og stopper fellessangen i skolen vil vi om noen år  merke at stadig flere er målløse også når det skal synges en sang i  sosiale 
lag.

Lett å bære

Debatten om hva vi mennesker  trenger å lære er snudd på hodet: Det virker som om ordtaket «Kunnskap  er lett å bære» erstattes av «Hvorfor må jeg lære dette?» og «Dette får  jeg aldri bruk for så det gidder jeg ikke å lære meg». All erfaring  tilsier at det som ikke er nevnt i fagplanene ikke blir prioritert. Vet  du forresten ikke hva et kompetansemål er? Lær deg det jo før jo heller.

Følgende  eksempel er ikke tittelen på en doktorgradsavhandling ved  universitetet, men er hentet fra gjeldende fagplan for norsk på 10.  trinn: «beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte  tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og  bilder». Så kan skoleeier ved Udir i etterkant, på bakgrunn av  eksamensresultater og nasjonale prøver, vurdere om kompetansemålene er  nådd ved den enkelte skole. Om nødvendig settes det deretter inn tiltak  mot enkeltskoler som ikke leverer godt nok. Slik målstyring er  instrumentet det offentlige benytter i sin styring av likt og ulikt i  disse «public management»-tider.

Mitt utgangspunkt for denne  artikkelen er derfor at hvis sang forsvinner fra fagplanen, forsvinner  den fra norsktimene. Det er jeg uenig i fordi jeg mener det også svekker  norskfaget. Sangens betydning for undervisningen med hensyn til  elevenes språkutvikling og litterære kunnskap er åpenbart ikke vurdert.

Sang styrker norskfaget

Sang,  språk, litteratur og poesi er uløselig knyttet sammen. Sang er språk og  språk er sang (melodi, form, dialekt, rytme mm). Innholdet og  forestillingene i en tekst oppleves av mange mye sterkere når den  synges, og en god melodi forsterker teksten og underteksten. Melodien og  sangen gjør det enklere å huske tekst og å lære tekst utenat. Derfor er  sang også en effektiv læringsmetode for språk. Husker du melodien,  husker du teksten og vise versa.

Tekster som synges til en kjent  melodi, er eksempelvis mye lettere å huske for eldre og demente enn bare  tekst. Resultater av norsk musikkterapeutisk forskning på området er så  entydige at det allerede har fått betydning for behandling av demente.

Allsang  skaper fellesskap. Når vi synger sammen, opplever vi teksten og  fortellingen i fellesskap. Dette oppleves sterkt på fotballkamp,  julegudstjeneste, politiske møter, begravelser, bryllup, konfirmasjoner  etc. Den sosiale kompetansen vi lærer barn gjennom fellessang bidrar til  at de fungerer bedre i sosiale sammenhenger. I mange kulturer sier de  at å kunne sangene med de store felles fortellingene er selve kjernen i å  fungere sosialt i samfunnet. Kan du folkevisene, kjempevisene, salmene  og nasjonalsangene, så er du del av det store «vi».

Virker tankeløst

For  eksempel må du kunne alle de 50 versene med refreng mellom alle vers  for å delta i stordansen på Færøyene. Da er du sosialisert. Skoleklassen  er et «ufrivillig og påtvunget sosialt fellesskap» hvor elevene over  mange år må tilbringe mye tid sammen. Da virker det tankeløst å fjerne  noe som virkelig forener, gir positiv tilhørighet og samhold mellom  mennesker – fellessangen. Med sang hvor alle deltar, bygger en  fellesskap, samhold og vi opplever de store (og mange små) fortellingene  sammen. Dette har i alle år vært en viktig felles kulturbærende  aktivitet.

Sang er effektiv språkopplæring. Ettersom svært mye  norsk lyrikk er tonesatt med flotte melodier, blir det meningsløst hvis  sangen ikke aktivt skal benyttes som inngang til å lære om lyrikk og  framføring av lyrikk. Mange elever synger og spiller et instrument på  fritiden. Og aldri har vel Norge hatt så mange unge «låtskrivere» med  egenproduserte tekster og melodier? Slik utvikler elevene seg som  lyrikere. Dette fungerer også som en god sikkerhetsventil for den  enkeltes psykiske helse, og det er i mange sosiale sammenhenger ofte mer  akseptert å synge en egen tekst enn å lese den høyt. Dette fenomenet er  noe av fundamentet for dagens populærmusikk-industri. Bruk det i skolen  for alt det er verdt som utgangspunkt for å arbeide med tekstskriving i  norskfaget.

Alle er deltakere

Når du synger må du være  konsentrert, og du opplever tekst og undertekst mer personlig og  sterkere enn om du er tilhører til opplesing av den samme teksten. Dette  er også en viktig grunn til at så mange synger i sangkor. Ja visst  synger de så vakkert som mulig, men det handler uansett hele tiden også  om tolking av tekst.

Sang er fysisk og du blir derfor en bedre  sanger hvis du øver sang. Ergo blir du dårligere hvis du ikke øver. Å ta  sang ut av norskfaget fører derfor til at elevene blir dårligere  sangere. Oppfatning av egen stemme og sangferdighet er også tematikk i  en doktor-avhandling om stemmeskam. Fellessang i ulike skolefag med  fokus på teksten, og ikke sangferdighet, bidrar til at færre skammer seg  over egen sangstemme og at flere deltar i fellessangen når de er i  sosiale lag. Sang må derfor fortsatt nevnes i fagplanen i norsk fordi  sang

– er effektiv læring av tekster

– er effektiv språkopplæring

– er innlevelse i og kunnskap om våre felles store fortellinger

– er et utmerket utgangspunkt for å lære å skrive lyriske tekster

– styrker elevenes felles sosiale kompetanse slik at de kan fungere bedre i samfunnet.

– gir økt kjennskap til folkedikting, merkedager, tenkemåte og vår felles historie

– gir bedre kulturell kunnskap og høy sosial kompetanse.

– gir sterkere og dypere egen opplevelse av tekst og innhold.

– bidrar til et godt miljø og samhørighet i norsktimene.

Nevnes i fagplanen

Så, kjære politikere, som har søkt og blitt valgt til posisjoner som  våre ombudsmenn: Sang er for viktig for norskfaget til at dette blir  overlatt til den enkelte lærer og skole. Kan dere derfor være så snill å  sørge for at sang fortsatt skal nevnes i fagplanen for norskfaget?

Harald Bjørkøy

Sanger og professor emeritus

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
17 dager siden / 1467 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
27 dager siden / 1285 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
8 dager siden / 982 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
4 dager siden / 908 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 792 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
26 dager siden / 577 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere