Jørn Maurstad

31

Steenhoffs syn på Maria.

Debatten om kvinnelige prester i den katolske kirken, de seneste ukene, viser hvor vanskelig det kan være å tenke riktig om kjønn utifra Bibelen.

Publisert: 1. jul 2019

Å mene at Marias rolle ikke kan brukes som argument for at kvinner kan være prester, baserer seg i Steenhoffs tilfelle på et selektivt utvalg av Bibeltekster. I sin begrunnelse for at Marias utvelgelse ikke kan åpne opp for kvinnelige prester, har han helt sett bort i fra likheten mellom utvelgelsen av Maria som Jesu mor, og utvelgelsen av apostlene. Når det i argumentasjonen vektlegges at Jesus bare valgte menn som apostler, da må også valget av Maria som Jesu mor, uten manns medvirkning, tillegges like stor vekt. Hun ble spesielt utvalgt fordi hun var kvinne. 

Likeverdig representert

Det er påfallende at dette faktum i Steenhoffs tenkning reduseres til Marias rolle ved korset. Der sto som kjent også Johannes, slik at både kvinnen og mannen er likeverdig representert i det å være tilstede ved Kristi offer. Derfor blir det feil slik som Steenhoff hevder, at det kun er Maria som representer mennesket. 

Steenhoff fortolker teksten fra 1. Korinterbrev 11, 11-12 på følgende måte: «Paulus oppsummerer den samtidige likheten og distinksjonen – og dermed den gjensidige avhengigheten – mellom kjønnene i Første Korinterbrev når han skriver at «i Herren er ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen er ikke uavhengig av kvinnen. For som kvinnen ble til av mannen, blir mannen født av kvinnen, men alt er fra Gud" (1. Kor. 11,11–12). Et stort klarere teologisk uttrykk i Det nye testamente for kjønnskomplementariteten finner vi ikke»

Motsier seg selv

Men denne teksten må forstås annerledes. Teksten må forstås utifra menneskets forhold til Gud, og ikke kjønnskomplementaritet. Den forteller, at det også i skaperverket en lagt inn en ordning som gjør at ingen skal kunne rose seg av noe mer enn den andre i forhold til Gud. Mannen skal ikke heve seg over kvinnen, og hun ikke over mannen. Legges Steenhoffs fortolkning til grunn, så betyr det at Paulus motsier seg selv, når han i Galaterbrevet 3, 27-28 skriver:  «Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus».

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
21 dager siden / 1816 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
13 dager siden / 1585 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
22 dager siden / 1565 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 1484 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
12 dager siden / 1387 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
15 dager siden / 1342 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
10 dager siden / 1245 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1162 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere