Usman Rana

Lege og forfatter
28

Du skal høre mye

Departementets høringsnotat om at ørene må tas bilde av fordi de er «like unike som fingeravtrykk» og «i liten grad» påvirkes av aldring, er simpelthen ikke sant.

Publisert: 30. jun 2019

Høringsrunden om Justis – og beredskapsdepartementets forslag til ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort er nylig avsluttet.

I utgangspunktet er forskriften et byråkratisk og lite relevant tema for allmennheten, men én detalj ved forslaget til ny forskrift her vekket betydelig engasjement. Ikke minst i det norske sikh-miljøet og blant muslimer.


Justisdepartementets øretrøbbel

I det nye forskriftsforslaget fra departementet skisseres to muligheter for akseptable bilder til pass– og ID-kort, ett med påbud om å vise ører og ett uten. Helt siden 2014 har kravet om å vise ørene vært gjeldende, og dermed har turbanbærende sikher og muslimske kvinner med skaut blitt tvunget til å vise ørene på passbilder. Dette har medført protester fra disse to minoritetsmiljøene spesielt, som har bidratt til at også ørespørsmålet er en del av høringsrunden. Sikher og muslimer har vektlagt at ørekravet bryter med retten til religionsutøvelse.

Kanskje enda mer interessant enn spørsmålet om religionsfrihet, er hvordan departementet argumenterer for videreføring av alternativet med påbud om å vise ører. Det vises til sikkerhetsmessige grunner, i departementets høringsnotat heter det at «ørene er like unike som fingeravtrykk og i liten grad påvirket av vektforandring, sminke og aldring». Denne påstanden grunngis ikke, og det vises ikke til medisinsk forskning som underbygger at ørene er en såpass konstant identitetsmarkør.


Aldersrelaterte endring

Fra et anatomisk ståsted er det svært vanskelig å forsvare påstanden om at det ytre øret - aurikkel på fagspråket - er like unike som fingeravtrykk. Realiteten er, som belyst i flere forskningsstudier, at ørene er gjenstand for tydelige aldersrelaterte endring. En forskningsstudie ved R Tan og medarbeidere (Archives of Gerontology and Geriatrics. Volume 25, Issue 2, 1997) bekrefter at ørene vokser med alderen. Det er særlig omkretsen av ørene som øker, estimert til 0,51 mm i gjennomsnitt per år.

Disse funnene bekreftes i en stor studie utført av Sforza C og medarbeidere, som konkluderer med at alder hos ett og samme individ har stor betydning for ørenes størrelse (Sforza C et al. Forensic Sci Int. 2009). At ørene vokser med alderen skyldes at ørebruskens viktigste bestanddel - kollagen - endrer seg med alderen. Den nevnte forskningsstudien nevner også at nesen endrer seg langt mindre enn hva øret gjør med alderen. For øvrig er det godt kjent at ørenes hud også endrer seg og blir rynkete med alderen, særlig fordi ørene er blant de mer soleksponerte områdene på kroppen.


Kosmetiske operasjoner

Et annet viktig aspekt som gjør at ørene ikke er så unike og konstante identitetsmarkører, er det faktum at ørekirurgi, deriblant kosmetiske operasjoner av det ytre øret, ikke er uvanlig. Disse plastiske operasjonene kan på ulike måter endre ørets utseende radikalt. Slik kirurgi kan gjennomføres i alle aldre, som oftest hos yngre individer.

At ørene rent anatomisk ikke er en konstant og statisk identitetsmarkør forklarer kanskje hvorfor land vi sammenligner oss med, som andre skandinaviske land, USA og Storbritannia, ikke har krav om at bærere av religiøse hodeplagg må blotte ørene.


Få holdbare argumenter. Heller ikke ICAO (International Civil Aiation Organization), FNs organ for sivil luftfart, har et slikt krav. Dermed er det vanskelig å få øye på holdbare argumenter for at Norge skal fortsette med å krevne nakne ører på pass– og ID-kort.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere