Marta Kristine Ims

1

Kirkevalg er valg av tillitspersoner

Vi på nominasjonskomiteenes lister representerer ingen interessegruppe. Men vi er foreslått av menighetsråd og ungdomsråd.

Publisert: 28. jun 2019

Det er kirkevalg 8.-9. september. Til valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet er det i de fleste bispedømmene tre lister en kan velge mellom: Nominasjonskomiteens liste og listene fra Bønnelista og Åpen folkekirke. I dette innlegget vil vi som er førstekandidater på Nominasjonskomiteens liste i de elleve bispedømmene, informere om våre lister.

Foreslått av menighetene

Vi som står på nominasjonskomiteenes lister, er foreslått av menighetsrådene og ungdomsrådet i bispedømmet. Nominasjonskomiteene er godt kjent med hva som kreves av tillitspersoner i bispedømmeråd og kirkemøte, og har prioritert listen.

Kandidatene speiler et mangfold av oppfatninger, slik det også er i den norske folkekirken.

Vi representerer ingen organisasjon eller interessegruppe. Den enkelte kandidat presenterer selv de saker en spesielt vil arbeide for. Nærmere kandidatpresentasjon finnes på www.nominasjonslisten.no.

Lister på ulikt grunnlag

Valgreglene sier at det alltid skal være en liste som er satt sammen av en nominasjonskomite. I tillegg kan ulike grupperinger fremme egen liste, om en ser behov for det. Dette skjedde første gang ved valget i 2015, og skjer altså igjen i 2019. Når det blir flere lister, gjennomføres valget som forholdstallsvalg og ikke bare personvalg. Velgeren må altså først velge liste, men kan så gi en stemme til inntil tre personer på listen.  Mens kandidatene på de andre listene står sammen om et felles program, er Nominasjonskomiteens liste sammensatt for å speile det mangfold som faktisk er i kirken.

Liste med mulighet for reell innflytelse

Nominasjonskomiteen har satt opp en prioritert liste. Ved siden av personlige kvalifikasjoner er det tatt hensyn til geografisk variasjon, kjønnsbalanse, variasjon i alder og ulike oppfatninger om kirkepolitiske saker. Ingen kandidater er forhåndskumulert på denne listen. Velgerne kan påvirke hvem som blir valgt, ved å gi en ekstra stemme til personer en vil fremme.

Tillitspersoner med mangfold

Vi oppfatter oss som tillitspersoner som vil arbeide for menighetens og kirkens beste. I løpet av en fireårsperiode vil en måtte ta stilling til mange saker det ikke er lett å forutsi på forhånd eller i et program. Det er viktig at det blir valgt personer som har erfaring, innsikt og kompetanse i kirkelige spørsmål. Ikke minst er det viktig at en har erfaring med og innsikt i den lokale kirkes virksomhet. I følge kirkeloven er formålet for bispedømmeråd og kirkemøte  «å fremme det kristelige liv i soknet». Tillitsvalgte i kirken må derfor ha spesiell oppmerksomhet på hva som vil være til beste for virksomheten i menigheten, for gudstjenesteliv, undervisning, diakoni, kirkemusikk og annet kirkekulturelt arbeid, samt kirkens deltakelse i lokalsamfunnet.

Sammen må vi arbeide i tillit for på best mulig måte å bidra til å virkeliggjøre kirkens visjon: Mer himmel på jord.

Førstekandidater for nominasjonskomiteenes lister:

Harald Hegstad, Oslo, Erling Birkedal, Borg, Inger Kragh Nyhus, Hamar, Morten Løberg Strand, Tunsberg, Markus Westermoen, Agder og Telemark, Jostein Ådna, Stavanger, Vemund Atle Øiestad, Bjørgvin, Ann-Kristin Sørvik, Møre, Brit Skjelbred, Nidaros, Hanne Jakobsen, Sør-Hålogaland, Marta Kristine Ims, Nord-Hålogaland.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere