Bente Lier

Generalsekretær i SOS-barnebyer Norge
5

Samfunnets beste investering

Nobelprisvinner i økonomi James Heckman og vår egen Victor Normann er enige: Å sikre barn god omsorg er samfunnets beste investering og helt avgjørende dersom vi skal nå FNs bærekraftsmål. Barns oppvekst bør derfor være «top of mind» hos næringslivet.

Publisert: 25. jun 2019

SOS-barnebyer jobber for at barn skal få en trygg og god oppvekst med stabile omsorgspersoner. Det anslås nå at 220 millioner barn – hvert tiende barn i verden – enten har mistet eller står i fare for å miste omsorgen fra foreldrene sine. Barns utvikling de første årene av livet er avgjørende for hvordan de kommer til å fungere i samfunnet resten av livet. Å investere i en god barndom er ikke bare viktig for det enkelte menneske – men samfunnet som helhet.  

Å satse på bærekraft er ikke bra bare for samfunnet, det er også en smart forretningsstrategi. Skal vi oppnå FNs bærekraftsmål, må vi investere i dem som utgjør fremtidens arbeidstakere, problemløsere, innovatører og samfunnsressurser. Samarbeid mellom myndigheter, sivilsamfunn og næringsliv er nøkkelen til å lykkes - det trengs både vilje til investering og kompetanse i felt for å kunne lykkes med å skape de gode hodene verdenssamfunnet trenger. Elisabeth Grieg, styreleder i Grieg Star og mangeårig toppleder innen finans- og shippingbransjen, sier at en trygg barndom skaper mennesker som kan gi noe til samfunnet, og at næringslivsledere må ta del i ansvaret for å skape varige verdier. Bunnlinjen skal bestå av mer enn bare penger 


God samfunnsøkonomi 

At investering i barndom er samfunnsøkonomisk lønnsomt er godt dokumentert: 

  • - En undersøkelse fra Harvard viser at 1 dollar investert i tidlig barndom kan gi mellom 4 og 10 dollar tilbake til samfunnet. 

  • - Verdens Helseorganisasjon regner med å få minst ti-gangen tilbake ved investeringer i tidlig barndom. 

  • - Samfunnsforskere i Østerrike har beregnet at hvert år med skolegang i snitt kan føre til 18 prosent høyere BNP per innbygger. 

  • - James Heckman, nobelprisvinner i økonomi, mener det ikke finnes noe annet som er like lønnsomt for samfunnet som tidlig innsats. 

  • - Professor Victor Norman mener at vi i Norge trygt kan investere 10 millioner kroner i hvert enkelt barn, og det vil likevel være lønnsomt for samfunnet. 

 

Kjærlighet og orden på livet 

Barn trenger to ting, sier psykolog Magne Raundalen: Kjærlighet og orden på livet. Vi jobber for at barn skal vokse opp med noen som ser dem og deres behov. Som brer om dem om kvelden og tar dem med til skolen og helsestasjonen. Som sikrer dem nok mat til å følge undervisningen, og sørger for at de slipper å jobbe for å forsørge familien sin. Disse barna får bedre muligheter på jobbmarkedet, og kan bryte det som ofte er en lang linje med generasjoner i fattigdom. De har en plattform som gjør at deres egne barn får muligheter som ville vært utenkelige for besteforeldrene deres. Slik kan god barneomsorg føre til en bærekraftig samfunnsutvikling som varer i generasjoner. 

Godt samarbeid mellom næringsliv og NGOer er helt avgjørende for nå FNs bærekraftsmålSOS-barnebyer har 70 års erfaring for hvordan vi skal gi barn en trygg og god oppvekst og vår anbefaling er: Uten barna er det umulig å nå målene vi voksne har satt. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
21 dager siden / 1816 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
13 dager siden / 1585 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
22 dager siden / 1565 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 1484 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
12 dager siden / 1387 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
15 dager siden / 1342 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
10 dager siden / 1245 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1162 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere