Dag Nygård

12

Om unnfangelse, død og oppstandelse for tros- og livssynspolitikken.

Det er (nesten) alltid interessant og morsomt både å snakke med og lese Andreas Hompland. Intervjuet i tirsdagens avis skiller seg ikke ut i så måte. Men når morsomhetene tilsynelatende baserer seg på sviktende hukommelse, blir det vel så interessant å prøve å komme med en korreksjon; - selv om den er mindre morsom.

Publisert: 25. jun 2019

Stålsettutvalget ble oppnevnt i juni 2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt, som høsten 2012 overlot statsrådsposten til Hadia Tajik. Det var sistnevnte som takket og tok imot Stålsett-utvalgets utredning i januar 2013, - ikke Rigmor Aasrud. Hun hadde derimot ansvaret for Den norske kirkes saker i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet fram til dette under Widvey ble samlet i Kulturdepartementet. Aasrud var visstnok til stede under nevnte overrekkelse, men hennes medlemskap i Den norske kirke var totalt irrelevant for denne utredningen.

Hvem som unnfanget tanken om en utredning om en samlet tros- og livssynspolitikk, er imidlertid en lang og sammensatt historie. Tanken var nevnt i Bakkevig-utvalgets rapport «Samme kirke – ny ordning» (2002).  Undertegnede var medlem av Gjønnesutvalget som i NOU 2006:2 «Staten og Den norske kirke» anbefalte at det ble igangsatt et slikt arbeid. Norges Kristne Råd bad om dette i sin høringsuttalelse til utredningen. Både Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn fremmet det samme. Våren 2009 ba åtte sentrale religiøse ledere i et felles brev til statsminister Stoltenberg om at arbeid med en slik utredning ble igangsatt. Spørsmålet ble året etter fulgt opp av Dagfinn Høybråten i en interpellasjon til Stortinget. I den påfølgende debatten varslet statsminister Stoltenberg at Regjeringen ville sette ned et utvalg for en utredning av tros- og livssynspolitikken.  Det skjedde 25. juni 2010.

Hvem som så bærer ansvaret for at det etter hvert oppstod en forestilling om at Stålsettutvalgets utredning havnet i en skuff, kan diskuteres. Men det er hevet over enhver tvil at Statsråd Robstad først og fremst har fullført et arbeid som ble initiert av daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland etter at Venstre-representanter på Stortinget hadde fremmet forslag om stortingsbehandling av livssynspolitikken.  Helleland svarte med å inviterte til oppstartsseminar om en helhetlig tros- og livssynspolitikk 12. september 2016. Arbeidet ble videreført av etterfølgeren Trine Schei Grande og sluttproduktet fremmet av Robstad forrige fredag.Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2861 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1890 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1405 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1017 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 743 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere