Ole Herman Fisknes

3

Er OVF-avklaringen en seier?

Å ta eiendomsretten til fondets verdier og bruke disse på vedlikehold av kirker kommer ikke kirken til gode, men kommunene.

Publisert: 25. jun 2019

Ved reformasjonen tok Kongen bispe- og ­klostergodset. I 1720-årene tok Kongen kirke­godset ved å selge 620 norske soknekirker. Kirkene ble kjøpt tilbake til menighetene på 1800-tallet, men uten det godset som ­tidligere hadde gjort kirkene selvforsørget. Derfor fikk kommunene etter hvert et lovbestemt ansvar for bygging og vedlikehold av kirker. Prestegårdene er de eneste kirkelige eiendommer som staten har latt i fred fram til statsråd Ropstad.

Fondsloven av 1821 legger prestegårdene under statlig styring, men lovens paragraf 1 skiller klart mellom statens eiendommer og de eiendommer som er tillagt det enkelte presteembete. Det følger av paragraf 2 i fondsloven av 1996 at loven skal sikre at fondet kommer Den norske kirke til gode.

En løsning som oppfyller dette kravet, er en selvfølge og ikke en seier. Enda vanskeligere er det å snakke om seier når Kristelig Folkeparti har hatt som konsekvent politikk at ­fondet ikke skal brukes til formål som staten har det økonomiske ansvaret for. Når staten har pålagt kommunene å vedlikeholde kirkene, kan man heller ikke tillate at fondet avlaster kommunene. Å ta eiendomsretten til fondets verdier og bruke disse på vedlikehold av kirker kommer ikke kirken til gode, men kommunene.


Ole Herman Fisknes, 
pensjonist, cand. jur.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
13 dager siden / 1823 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1720 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
11 dager siden / 1693 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 1451 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
4 dager siden / 910 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
7 dager siden / 862 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
18 dager siden / 843 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere