Peter Dvergsdal

1

Å fokusere på den Haugianske arven er hverken «rødt» eller «blått»

Ser at det å knytte seg til Høyre er haugiansk. Det kan også være å knytte seg til satan.

Publisert: 23. jun 2019

Mange vil ta mål av seg å følge Hans Niesen Hauges arv gjennom 200 år. Problemet er at han var så stor, og uttrykte seg så prisnipielt at det er vanskelig å ta han til inntekt for enkeltsaker. Det har alltid vært vanskelig for de som skriver om han. 

Hauge snakket om verdien av alle mennesker som deltar i arbeid og verdiskaping. Han snakket om likeverd mellom de som prøver å være verdiskapende. Han inkluderte bonden, fiskeren,  arbeideren, og læreren de som syter for mat, og de som steller med barn, men også ingeniøren og vitenskapsmannen. Et samfunn av likeverdige mennesker. 

De han ikke inkluderte, var de som fikk utbytte i form av posisjon og makt uten å skape noe særlig. Det var heller ingen uføre i haugianske samfunn, de var inkludert, og ytte etter evne. Det var uverdig å ikke være med på verdiskaping. Klassesamfunnet var uverdig. På grunn av dette ble adel forbudt i Norge. Det var for å markere at vi ikke skulle ha en undertrykkende klasse. Han var likevel liberal. Innenfor vide grenser sa han at vi ikke kan dømme over andre. Kort sagt: Han inkluderte stort sett alle verdiskapere. Han tok avstand fra et samfunn av herskere og undersåtter. Han tok avstand fra intoleranse.

Høyre er samarbeidspartneren til KRF. Hva med Høyre?

Høyre står nettop for et gammeldags klassesamfunn, der det er en herskende stamme av rike. Høyre driver også og styrker allerede forvokste administrasjoner med kommunesammenslåinger, og store bryåkrati som mer og mer ser på folket som undersåtter.

Det kan være verdt Åminne om Jesus som ble tatt opp på et fjell av en rikmann, og lovet store fordeler. Han sa vik fra meg Satan. Hvis vi terkker det langt, kan man si at KRF har vært i samme situasjon og gått i pakt med Satan. 

Hauge var for toleranse av alle som gjør en innsats. Han ville aldri hetset bilister og satt usosiale skatter. Han ville aldri ha drevet bondehets, og innført rovdyr og forbudt pelsnæring. Tvertimot tror jeg han ville ha tilbakeført store deler av menneskene i samfunnet til verdiskapende arbeid. Jeg tror han ville ha automatisert store deler av administrasjonen.  Da kunne man ha flere mennesker i primærnæringer. Kanskje man ville få småskala svineproduksjon med lykkelige griser, og bønder som er glade i dyra sine. 

Kanskje er Senterpartiet eller bompengeprotestantene de some er mest haugianske, og KRF den som har gått i pakt med Satan. 

Peter Dvergsdal


Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
23 dager siden / 8315 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
24 dager siden / 6270 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
18 dager siden / 3353 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
13 dager siden / 2619 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 2147 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
9 dager siden / 1949 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
11 dager siden / 1699 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
7 dager siden / 1693 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
7 dager siden / 1544 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere