Hans Christofer Børresen

Dr.med
5

Utilsiktet støtte til prestevielse av katolske kvinner

Kuriens konservative endringsvegring er i virkeligheten i strid med et katolsk hovedprinsipp.

Publisert: 23. jun 2019

Eirik A. Steenhoff viser i VL 20. juni effektivt at Vatikankatolisismens motstand mot å prestevie kvinner er vanskelig å begrunne overbevisende. Med det gjør han kvinnene og Kirken en stor tjeneste.  Steenhoff beskylder lederen i OVEK (Også Vi Er Kirken) Ingebjørg Nesheim (VL 12 og 15 juni) for, på kvinnenes vegne, å søke kirkelig makt, ikke tjeneste.  Samtidig fremholder han at geistligheten bør være ydmyk, men er det dette han mener: «Ydmykhet er en dyd, - men den må være falsk!».

Mye tyder på at Kristus hadde stor aktelse for kvinner. Maria Magdalena var den første som møtte den oppstandne. Hennes vitnesbyrd ble Kirkens grunnmur. Den unge Maria fikk i oppdrag å bære frem historiens betydeligste «uekte» guttebarn. Hun løp stor personlig risiko ved å påta seg dette. Når hun søkte tilflukt hos sin gravide eldre slektning Elisabeth, kan det ha vært for å slippe unna folkesnakket. Angivelig sa Maria: «og fra nå av skal alle slekter prise meg salig.» (Luk 1, 48).

Kuriens konservative endringsvegring er i virkeligheten i strid med et katolsk hovedprinsipp, nemlig det at Den hellige ånd ikke avsluttet sin inngripen i historien da nytestamentet var nedskrevet og vedtatt. Tvert imot: Helligånden fortsetter å veilede ikke bare enkeltmenneskets samvittighet, men også hele Kirkens arbeid med å fortolke skriften og tilpasse lære og ordninger til samfunnsutviklingen og ny vitenskapelig innsikt. Dette er grunnlaget for den oppdatering (aggiornamento) som pave Johannes 23. la opp til da han satte i gang det annet Vatikankonsil i 1962.  

Det var nok samfunnsforhold, kvinnesyn og kvinnerolle i oldkirkens tid og senere som etter hvert skjøv kvinnene bort fra forkynnelse og diakoni. Det fortoner seg som urimelig at dette i vår tid skulle stenge kvinnene ute fra prestevielse til å meddele sakramentene og forkynne ordet. Når Jesus i noen sammenhenger holdt kvinnene litt i bakgrunnen, kan grunnen være at han ikke ville skape motstand ved å utfordre tidens skikk og bruk. De holdninger til kvinner som Kristus selv sto for, gir dem naturlig adgang til geistlige stillinger helt på linje med menn i våre likestilte samfunn

Dr. med. Hans Christofer Børresen

Tidl. overlege og professor. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
19 dager siden / 8150 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
20 dager siden / 6135 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
14 dager siden / 3317 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
9 dager siden / 2552 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
17 dager siden / 2113 visninger
KRIK og samlivsteologien
av
Aksel Johan Lund
29 dager siden / 1736 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
5 dager siden / 1733 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
7 dager siden / 1648 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
3 dager siden / 1505 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere