Lederartikkel Vårt Land

Slik kan det også gjøres

Vi vil gjerne fremheve og anerkjenne den respektfulle måten temaet likekjønnet samliv har vært behandlet på i frikirkene.

Publisert: 23. jun 2019  /  968 visninger.

Denne måneden har to av våre frikirker diskutert likekjønnet ekteskap. Mens Frikirken hadde temaet oppe til samtale på sin årlige pastorsamling i begynnelsen av måneden, hadde Metodistkirken saken oppe til full behandling på kirkesamfunnets årskonferanse denne helgen.

Det var knyttet særlig spenning til den sistnevnte anledningen, fordi et liberalt flertall sannsynligvis ville føre til et brudd mellom Metodistkirken i Norge og den internasjonale kirkeparaplyen United Metodist Church. Dette kunne også ført til en splittelse av det norske kirkesamfunnet.

Metodistkirken endte opp med et vedtak der årsmøtet «erkjenner» at det «går mot en kirke i Norge som inkluderer begge syn». Samtidig ønsker man å bruke lenger tid på prosessen, og nedsetter et utvalg som skal «utrede mulighetene for å leve sammen i respekt og uenighet».

Som avis ønsker vi å respektere kirkesamfunnenes rett til selv å velge ståsted i disse spørsmålene. Men vi vil gjerne fremheve og anerkjenne den respektfulle måten temaet har vært behandlet på i begge kirkesamfunn. Saken skaper av forståelige årsaker sterke følelser: For mange LHBT-ere med støttespillere handler det om å være fullt inkludert i Guds familie uten å måtte fornekte grunnleggende sider ved seg selv. For konservative handler det om tilliten til den samme Bibelen som også har gitt dem budskapet om tilgivelse og evig liv ved troen på Jesus.

I Den norske kirke har debatten om disse spørsmålene vært preget av polarisering og harde ord. Man har i stor grad snakket til hverandre, ikke med hverandre. Bakgrunnen for dette er selvsagt en lang historie med svært sprikende tradisjoner og teologiske ståsted. Det er mange som ikke forstår hverandre i folkekirken.

I frikirkesamfunnene har man et felles utgangspunkt i en ganske enhetlig forkynnelsestradisjon, spennet er dermed langt mindre. Dette gir en mindre slagordpreget og mer forståelsesfull argumentasjon, noe som igjen fører til at grunnlaget for sterke gjensidige fordømmelser forsvinner.

Vi tror at Den norske kirke kan lære av dette. For ingen er tjent med et så giftig klima som aktører på ytterfløyene noen ganger legger opp til.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3448 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
12 dager siden / 1225 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 959 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
18 dager siden / 883 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
10 dager siden / 815 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
10 dager siden / 627 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
22 dager siden / 561 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 490 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere