Knut Arild Hareide

33

Vi er ikke isolert på en øy i nord

Hver eneste dag i fjor ble 37.000 mennesker drevet på flukt fra sine hjem på grunn av krig og konflikter.

Publisert: 21. jun 2019

Tallene UNHCR presenterte denne uka viser at 70,8 millioner mennesker var ved årsskiftet på flukt fra sine hjem. Det var dobbelt så mange som for 20 år siden og flere enn på nesten 70 år. Dette er rystende tall. Og barna er de aller mest utsatte. Annenhver flyktning var et barn. Og nesten fire av fem hadde vært på flukt i minst fem år, og en av fem i over 20 år, ifølge FNs høykommissær for flyktninger.

Samtidig finnes det lyspunkter. Mye er oppnådd de siste tiårene. Levealderen har økt betydelig. Spedbarnsdødelighet er kraftig redusert. Ekstrem fattigdom er halvert. Aldri har flere fått de nødvendige vaksiner. Aldri har flere gått på skole.

Bærekraftsmålene

På Granavolden fikk KrF gjennomslag for at hovedsporet i utviklingspolitikken er å oppfylle bærekraftsmålene innen 2030. Dette er vårt viktigste verktøy for å angripe de underliggende årsakene til vedvarende fattigdom, konflikter, ekstremisme og klimautfordringer.

I sin utviklingspolitiske redegjørelse tok vår utviklingsminister Dag Inge Ulstein opp situasjonen med at 26 millioner mennesker årlig fordrives fra sine hjem som følge av klimaendringer. Innen 2030 risikerer vi at ytterligere 100 millioner mennesker skyves ut i ekstrem fattigdom av samme årsak. FNs generalsekretær sier: «Klimaendringene beveger seg raskere enn det vi gjør».

Økte temperaturer, hyppigere og mer langvarige tørkeperioder og stadig mer ekstremvær, bidrar til å undergrave innsatsen vår for utvikling. Dette tvinger oss til innsats på to fronter. Vi må sette inn tiltak for å redusere utslipp av skadelige klimagasser, og vi må tilpasse oss til de endringene som allerede har funnet sted og mer effektivt forebygge kommende katastrofer.

Etter hvert som bildet tegnes, kan vi lett miste motet. Men det farligste vi gjør er å synke komfortabelt ned i de umiddelbare utfordringene vi møter i hverdagen. Slike rapporter og tall må få oss til å reagere. Vi lever ikke isolert på en øy i nord. Nei, vi er en del av et globalt fellesskap.

Fredsengasjement

Da må vi fortsette å arbeide på mange plan for å skape mer stabilitet og mulighet for å leve gode liv i alle deler av verden. Jeg er glad for at utenriksminister Ine Eriksen Søreide i sin utenrikspolitiske redegjørelse løftet norsk fredsengasjement. «Der større lands motiver ofte trekkes i tvil, oppfattes Norge ofte som en upartisk aktør», sa Søreide. Dette handlingsrommet må vi bruke! Fred er en forutsetning for utvikling og løsning av konflikter langt unna også har betydning for vår egen sikkerhet. Konfliktløsning bidrar ofte til å dempe humanitære kriser.

Friheten vi tar for gitt med sommerferie og gode dager, opplever mange mennesker som helt uoppnåelig. Vårt engasjement for mennesker på flukt med aldri stoppe.

Knut Arild Hareide

Utenrikspolitisk talsperson i KrF

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere