Kjell Ingolf Ropstad

73

Vi skal sikre våre verdifulle kirkebygg for fremtiden

En av landets største grunneiere. Milliardverdier. En 200-årig historie. Opplysningsvesenets fond spiller en langt viktigere rolle i samfunnet enn det litt kryptiske navnet skulle tyde på. Nå skal eierskapet til fondet avgjøres.

Publisert: 21. jun 2019  /  754 visninger.

Opplysningsvesenets fond ble opprettet i 1821, men fondets historie går faktisk helt tilbake til middelalderen og det såkalte prestebordsgodset, som skulle være en inntektskilde for prestene. Fondet var i sin tid den største formuen som staten hadde hånd om, et datidens oljefond. Slik er det ikke lenger, men fondet er god for mange milliarder.

Mellom 10 og 12 milliarder 

Fondet forvalter verdier som historisk har vært knyttet til Den norske kirke. Dersom fondets formue kunne blitt realisert i morgen, tilsier beregningene at fondet kan være verdt mellom 10 og 12 milliarder kroner. Fondets formål er slått fast i selve Grunnloven: inntektene skal «bare anvendes til geistlighetens beste og til opplysningens fremme». Hvem som egentlig eier fondet har vært uavklart.

Vi legger nå frem en stortingsmelding hvor vi foreslår: 

  • å dele fondet mellom kirken og staten.
  • at hele verdien av fondet skal komme Den norske kirke til gode.
  • at like store verdier som overføres til staten skal brukes på å sette i stand og sikre de kulturhistorisk viktige kirkebyggene. 

Brannen i Notre-Dame var en rystende påminnelse om hvor utsatte våre gamle kirker er for brann. Over hele landet er det kirker med stor kulturhistorisk verdi, med et betydelig behov for vedlikehold og sikring mot brann. Nærmere tusen kirker er fredet eller utpekt av Riksantikvaren som særskilt verneverdige. Vi vil sikre disse kirkene for fremtiden.

Staten forplikter seg

Når vi nå legger frem en stortingsmelding om eierskapet til Opplysningsvesenets fond, har det vært viktig å finne en løsning som sikrer den kulturarven som kirkebyggene representerer. Staten forplikter seg nå til å sette av flere milliarder kroner til å sette i stand og sikre våre kirkebygg. Den økte innsatsen vil måtte gå over mange år. De mest verdifulle kirkebyggene med det mest presserende behovet for vedlikehold og sikring vil bli prioritert først. 

Samtidig som staten skal bruke store summer på å sette i stand kirkebygg, vil kommunenes lovgitte ansvar for kirkebyggene ligge fast. Jeg ser frem til god dialog med kommunene om hvordan vi i samarbeid kan sikre kulturarv over hele landet for fremtidige generasjoner.

Får kirkelige eiendommer 

Fondets verdier kommer fra kirken og bør komme kirken til gode. Med delingen av fondet vil kirken få eiendomsrett til eiendommer med en særlig viktig kirkelig betydning, samtidig som vi sikrer en storstilt satsing på bevaring av våre kirkebygg. Jeg mener dette er den beste ordningen for både Den norske kirke og det norske samfunnet. 

Ved at hele verdien av fondet skal komme Den norske kirke til gode skal vi sikre de enorme kulturhistoriske verdiene som kirkene våre representerer, og trygge folkekirken for fremtiden. 

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 2925 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
7 dager siden / 1196 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1171 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
13 dager siden / 861 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
5 dager siden / 745 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
5 dager siden / 578 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
17 dager siden / 550 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
2 måneder siden / 492 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere