Lederartikkel Vårt Land

Departementet bør si ja

Å drive med bibelundervisning er selve kjernevirksomheten til en bibelskole.

Publisert: 20. jun 2019

Normisjons bibelskole i Trondheim, Gå Ut Senteret, har fått avslag på sin søknad til Utdanningsdirektoratet om å få opprette linjen Bare Bibel. Avslaget fra direktoratet begrunnes med at «opplæring og gjennomgang av Bibelen allerede er ivaretatt gjennom offentlige godkjente studium på universitets- og høyskolenivå, eller på fagskolenivå». Direktoratet mener også at Bare Bibel-linjen «ikke er tilstrekkelig yrkesrettet».

Begrunnelsen skurrer ganske kraftig, selvsagt først og fremst fordi det å drive med bibelundervisning er selve kjernevirksomheten til en bibelskole. Da hjemmelen for denne skoledriften i 2009 ble flyttet fra friskoleloven til kapittel 4 i lov om voksenopplæring, var dette nærmest et teknisk grep som ikke i seg selv skulle medføre nye og strengere kriterier for godkjenning.

I 2011, under daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen, strammet Kunnskapsdepartementet inn godkjenningspraksisen for denne typen ­skoler. Samfunnets behov for skoletilbudet og arbeidsmarkedets behov for opplæringen ble viktigere for godkjenningen. Dette er bakgrunnen for at Utdanningsdirektoratet nå nå sier nei til en ren bibellinje ved Gå Ut Senteret.

Vi kan ikke uttale oss om hvorvidt Normisjons bibelskole har gjort en god nok jobb med å begrunne den nye linjen i sin søknad. Men det ligger i kortene at direktoratet har en mulighet til å utøve skjønn når man godkjenner.

Det er selvsagt ikke slik at et bibelskoleår i seg selv er en fullverdig yrkesutdannelse, men det er nærmest en selvfølge at det betyr noe for mange organisasjoner at en jobbsøker kan dokumentere grundig og praktisk bibelkunnskap fra en bibelskole. Dette er også dokumentert av skolen gjennom uttalelser fra organisasjoner som Laget, Den norske kirke og Normisjons barne- og ungdomsorganisasjon Acta. For ikke å nevne at også i Vårt Land vil en slik bakgrunn kunne være relevant.

Skolen fått avslag på sin første klage, og går nå videre til Kunnskapsdepartementet. Vi mener det vil være underlig om ikke departementet viser noe mer forståelse for bibelskoletradisjonen – og for kristne organisasjoners kompetansebehov – enn direktoratet har gjort.

LES OGSÅ: Fikk nei til ny linje: For mye bibel

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2967 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1593 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1166 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1064 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 643 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere