Andreas Aarflot

Biskop emeritus
5

Kirkerådets reklamekampanje mangler det vesentlige

Slik kampanjen ble presentert, er det fare for at «rom for deg» kan bli oppfattet som «rom for alt», og at dette blir det overordnede mål for den strategi som Kirkerådet vil fremme.

Publisert: 20. jun 2019

I mandagens avis kunne Vårt Land orientere om Kirkerådets nye reklamekampanje, som skal vekke interesse for kirkevalget til høsten og kirkens arbeid generelt. Her får vi presentert en rekke positivt ladede begreper som skal underbygge hovedtemaet «Rom for deg». Det meste av dette er generelle verdier, som like gjerne kan illustrere noen av de kategorier som velferdssamfunnet har bidratt til å grunnfeste i vårt folk. Noe spesifikt kristelig er det vanskelig å oppdage i de stikkord som ledsager portrettene som er valgt.

Men det er ett hovedord som helt mangler når det gjelder å karakterisere hva kirken står for. Det er gitt rom for «tvil», men ikke for «tro». Det er uforståelig at en kampanje til belysning av kirkens program ikke har plass for noen av de sentrale begreper som den kristne kirke til alle tider har fremholdt som vesentlige i sin tjeneste blant menneskene. At kirkens arbeid sikter på å skape tro, knyttet til Jesus Kristus, er selve fundamentet for alt som skjer i kirken. Så er kanskje tvilen i mange tilfeller troens skygge, og er ikke ukjent i den kristnes liv, men uten troens innhold å måle seg mot, blir tvilen en blek virkelighet.

Det er andre begreper som også kunne vært med for å skjerpe oppmerksomheten omkring det kirken står for. Når «anger» er nevnt, kunne det bibelske ord «tilgivelse» vært på sin plass. Når «begeistring» er med, kunne kanskje et ord som «tilbedelse» signalisert noe av det kirken står for i sine liturgier og kirkelige handlinger. Det mest påtrengende mål for kirken i dag er kanskje «Rom for Jesus»!

Men slik kampanjen ble presentert, er det fare for at «rom for deg» kan bli oppfattet som «rom for alt», og at dette blir det overordnede mål for den strategi som Kirkerådet vil fremme. Men det er da ikke hva de vedtatte målsettinger for Den norske kirke har fastsatt?

Andreas Aarflot, 
biskop emeritus

10 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
8 dager siden / 1231 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
20 dager siden / 1225 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
26 dager siden / 1212 visninger
To strekar
av
Arne Mulen
1 dag siden / 908 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
12 dager siden / 854 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 592 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere