Andreas Aarflot

Biskop emeritus
4

Kirkerådets reklamekampanje mangler det vesentlige

Slik kampanjen ble presentert, er det fare for at «rom for deg» kan bli oppfattet som «rom for alt», og at dette blir det overordnede mål for den strategi som Kirkerådet vil fremme.

Publisert: 20. jun 2019

I mandagens avis kunne Vårt Land orientere om Kirkerådets nye reklamekampanje, som skal vekke interesse for kirkevalget til høsten og kirkens arbeid generelt. Her får vi presentert en rekke positivt ladede begreper som skal underbygge hovedtemaet «Rom for deg». Det meste av dette er generelle verdier, som like gjerne kan illustrere noen av de kategorier som velferdssamfunnet har bidratt til å grunnfeste i vårt folk. Noe spesifikt kristelig er det vanskelig å oppdage i de stikkord som ledsager portrettene som er valgt.

Men det er ett hovedord som helt mangler når det gjelder å karakterisere hva kirken står for. Det er gitt rom for «tvil», men ikke for «tro». Det er uforståelig at en kampanje til belysning av kirkens program ikke har plass for noen av de sentrale begreper som den kristne kirke til alle tider har fremholdt som vesentlige i sin tjeneste blant menneskene. At kirkens arbeid sikter på å skape tro, knyttet til Jesus Kristus, er selve fundamentet for alt som skjer i kirken. Så er kanskje tvilen i mange tilfeller troens skygge, og er ikke ukjent i den kristnes liv, men uten troens innhold å måle seg mot, blir tvilen en blek virkelighet.

Det er andre begreper som også kunne vært med for å skjerpe oppmerksomheten omkring det kirken står for. Når «anger» er nevnt, kunne det bibelske ord «tilgivelse» vært på sin plass. Når «begeistring» er med, kunne kanskje et ord som «tilbedelse» signalisert noe av det kirken står for i sine liturgier og kirkelige handlinger. Det mest påtrengende mål for kirken i dag er kanskje «Rom for Jesus»!

Men slik kampanjen ble presentert, er det fare for at «rom for deg» kan bli oppfattet som «rom for alt», og at dette blir det overordnede mål for den strategi som Kirkerådet vil fremme. Men det er da ikke hva de vedtatte målsettinger for Den norske kirke har fastsatt?

Andreas Aarflot, 
biskop emeritus

10 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
19 dager siden / 8140 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
20 dager siden / 6124 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
14 dager siden / 3314 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
9 dager siden / 2545 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
17 dager siden / 2109 visninger
KRIK og samlivsteologien
av
Aksel Johan Lund
29 dager siden / 1734 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
5 dager siden / 1693 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
7 dager siden / 1643 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
3 dager siden / 1466 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere