Lederartikkel Vårt Land

God melding fra Ropstad

Statsråden kombinerer en lang og bærende tradisjon i det norske samfunnet med signalene fra Stålsett-utvalget.

Publisert: 18. jun 2019  /  1131 visninger.

Vårt Land brakte nylig nyheter om sentrale deler av tros- og livssynspolitikken som Kjell Ingolf Ropstad nå legger fram. Vi ser tydelige spor av at KrF, med sin grundige kunnskap om tros- og livssynsfeltet, har hatt hånd om melding og lovverk.

Ropstad legger både vekt på gode arbeidsforhold for Den norske kirke på landsbasis og han legger vekt på at Norge fortsatt skal være et livssynsåpent samfunn. Slik sett kombinerer han både en lang og bærende tradisjon i det norske samfunnet med signalene fra Stålsett-utvalget. Der ble nettopp det livssynsåpne samfunn vektlagt. Noen vil stille seg kritisk til at Den norske kirke skal ha en særstilling. Men fortsatt tilhører en stor majoritet av befolkningen nettopp Den norske kirke. Majoritetskirken vår har dessuten et stort og riksdekkende ansvar som en tradisjonsbærer og en institusjon som folk søker til både i glede og sorg. Kirkens rolle i sorgen etter 22. juli viste nettopp hvilken unik rolle og stort ansvar Den norske kirke har.

I andre deler av Livssyns-Norge er det mange som nyter godt av den særlige posisjonen Den norske kirke har hatt. Over tid har majoritetskirkens kår bidratt til å gi andre tros- og livssynssamfunn en finansiering de ikke ville vært foruten, og som gir de alle fleste tros- og livssynssamfunn en økonomi til å leve med. Når hele livssynspakken blir offentlig fredag, vil flere enkeltheter komme for en dag. Punkter kan vekke debatt – og også bli kritisert i deler av det mang-foldige Tros- og livssyns-Norge.

Men for svært mange av de mindre tros- og livssynssamfunnene er det svært gledelig at Ropstad har greid å løfte nedre krav til støtte fra 500 til 50 medlemmer. Det gjør at et stort spekter av menigheter får støtte. Vi vet det ligger en økt form for rapportering av bruk av penger. Dette er trolig et krav fra regjeringspartiet Frp. Vi håper rapporteringen ikke fører til et unødvendig byråkrati for kirker og menigheter, noe som kan ta bort for mye oppmerksomhet fra kjerneoppgaver for kirker og menigheter: Å gi gode tilbud til sine medlemmer.

Nå gjenstår det blant annet å se hvilke grep Ropstad og regjeringen gjør med Opplysningsvesenets Fond. Vi har grunn til å tro at det vil bli gjort radikale grep. Vi håper regjeringen skrur sammen en ordning som fortsatt kommer kirken til gode. Men de delene vi nå kjenner til fra tros- og livssynsmeldingen ­lover svært godt. Derfor ser vi fram til resten med en ­positiv forventning.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
23 dager siden / 8315 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
24 dager siden / 6270 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
18 dager siden / 3353 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
13 dager siden / 2619 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 2147 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
9 dager siden / 1949 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
11 dager siden / 1699 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
7 dager siden / 1693 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
7 dager siden / 1544 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere