Lederartikkel Vårt Land

God melding fra Ropstad

Statsråden kombinerer en lang og bærende tradisjon i det norske samfunnet med signalene fra Stålsett-utvalget.

Publisert: 18. jun 2019  /  1134 visninger.

Vårt Land brakte nylig nyheter om sentrale deler av tros- og livssynspolitikken som Kjell Ingolf Ropstad nå legger fram. Vi ser tydelige spor av at KrF, med sin grundige kunnskap om tros- og livssynsfeltet, har hatt hånd om melding og lovverk.

Ropstad legger både vekt på gode arbeidsforhold for Den norske kirke på landsbasis og han legger vekt på at Norge fortsatt skal være et livssynsåpent samfunn. Slik sett kombinerer han både en lang og bærende tradisjon i det norske samfunnet med signalene fra Stålsett-utvalget. Der ble nettopp det livssynsåpne samfunn vektlagt. Noen vil stille seg kritisk til at Den norske kirke skal ha en særstilling. Men fortsatt tilhører en stor majoritet av befolkningen nettopp Den norske kirke. Majoritetskirken vår har dessuten et stort og riksdekkende ansvar som en tradisjonsbærer og en institusjon som folk søker til både i glede og sorg. Kirkens rolle i sorgen etter 22. juli viste nettopp hvilken unik rolle og stort ansvar Den norske kirke har.

I andre deler av Livssyns-Norge er det mange som nyter godt av den særlige posisjonen Den norske kirke har hatt. Over tid har majoritetskirkens kår bidratt til å gi andre tros- og livssynssamfunn en finansiering de ikke ville vært foruten, og som gir de alle fleste tros- og livssynssamfunn en økonomi til å leve med. Når hele livssynspakken blir offentlig fredag, vil flere enkeltheter komme for en dag. Punkter kan vekke debatt – og også bli kritisert i deler av det mang-foldige Tros- og livssyns-Norge.

Men for svært mange av de mindre tros- og livssynssamfunnene er det svært gledelig at Ropstad har greid å løfte nedre krav til støtte fra 500 til 50 medlemmer. Det gjør at et stort spekter av menigheter får støtte. Vi vet det ligger en økt form for rapportering av bruk av penger. Dette er trolig et krav fra regjeringspartiet Frp. Vi håper rapporteringen ikke fører til et unødvendig byråkrati for kirker og menigheter, noe som kan ta bort for mye oppmerksomhet fra kjerneoppgaver for kirker og menigheter: Å gi gode tilbud til sine medlemmer.

Nå gjenstår det blant annet å se hvilke grep Ropstad og regjeringen gjør med Opplysningsvesenets Fond. Vi har grunn til å tro at det vil bli gjort radikale grep. Vi håper regjeringen skrur sammen en ordning som fortsatt kommer kirken til gode. Men de delene vi nå kjenner til fra tros- og livssynsmeldingen ­lover svært godt. Derfor ser vi fram til resten med en ­positiv forventning.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
21 dager siden / 1816 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
13 dager siden / 1585 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
22 dager siden / 1565 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 1484 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
12 dager siden / 1387 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
15 dager siden / 1342 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
10 dager siden / 1245 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1162 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere