Spaltist Joav Melchior

Rabbiner

Nødvendige perspektiver

Vi trenger den religiøst forankrede etikken i den offentlige debatten, spesielt med tanke på de etiske utfordringene som den moderne legevitenskapen reiser.

Publisert: 16. jun 2019

Debatten rundt innstrammingen av abortloven har belyst en av lovgivningens mest kompliserte etiske konflikter. Vi mener (1) at vi alltid bør beskytte et hjelpeløst, ufødt liv; og (2) at kvinner har rett til å bestemme over egen kropp. Men Gud har skapt oss i en verden der disse to hensynene ikke alltid lar seg forene, og slik hensatt oss i et umulig dilemma der vi tvinges å ta et valg.

Bringer delene ut

Jødedommen er opptatt av lov og regler, og derfor er dette selvfølgelig også diskutert i den jødiske lovgivningen. I utgangspunktet betraktes ikke et foster som et levende menneske innen fødselen. I Mishna-teksten, som er nedskrevet rundt år 200, det ble det knesatt et prinsipp om at man må ta livet av fosteret kun hvis det setter morens liv i fare: «Hvis en kvinne har problemer med å føde, skjærer man fosteret i livmoren og bringer delene ut … Men dersom den største delen (av fosteret allerede) er kommet ut, kan man ikke (skjære i fosteret og bringe delene ut), for man kan ikke ta en persons liv for å redde en annen.» (Mishna Ohalot 7,6).

Allikevel har abort i jødisk lov generelt blitt ansett som ulovlig. Begrunnelsene og rammene for dette forbudet diskuteres stadig. Noen knytter det mot forbudet mot drap, og sier at selv om det ikke ses på som drap av et levende menneske så betraktes det som drap på et fosterliv eller et potensielt liv, og at det derfor er strengt forbudt.

Speiler hovedlinjene

Andre knytter det opp mot forbudet mot å skade sin egen kropp. Hvilket av disse to forbudene som anføres spiller selvfølgelig en stor rolle. Er abort for drap å regne, kan abort kun appliseres i få og unike tilfeller. Om abort anses som et angrep mot egen kropp, er unntakene langt flere.

Det er interessant å se at den jødiske debatten slik speiler to av hovedlinjene i dagens abortdebatt – er fosteret et eget liv som må beskytes av samfunnet, eller er fosteret en del av kvinnens kropp? Hvilket perspektiv som velges, kan avgjøre hvilken side av gjerdet vi faller ned på.

Så er det stor forskjell på en intern religiøs debatt og en debatt om en juridisk lovgivning. Når et tros- eller livssynssamfunn har en intern debatt, baseres den på en frivillig tilslutning om et felles verdigrunnlag. Det er til slutt opp til den enkelte trosfelle om de ønsker å følge avgjørelsen eller ei. En juridisk lov, derimot, gjelder ubetinget og for alle, og derfor skal debatten rundt være noe helt annet enn den interne samtalen i trossamfunn.

Hemmet debatt

Jeg mener det er prinsipielt riktig å skille stat og religion. Når staten skal kontrollere de ulike trossamfunnene, mister den religiøse debatten noe av sin frihet. Og når religioner har kontroll over stater, kan det være enda mer ødeleggende. På den annen side er det interessant å se et land som USA, der stat og religion er totalt adskilt, men der det religiøse fortsatt er meget tilstede i debatten om den sivile loven. Jeg mener abortdebatten i USA er problematisk fordi den setter det etiske dilemmaet på spissen uten å gi tilstrekkelig plass for nyanser.

Det er viktig å finne et riktig og sunt forhold mellom trosfrihet, etisk debatt og den juridiske lovgivningen. Vi må streve mot at lovgivningen skal gi rom for at hver enkelt skal kunne ta sine religiøse og etiske beslutninger. Loven skal være så bred som mulig så den ikke forbyr deler av samfunnet å leve i overensstemmelse med sin tro eller tvinger den enkelte til å bryte med egen etikk.

Nødvendig, ikke beleilig

Oppsummert: vi må ha noen felles kjøreregler og begrensninger. Men det er også viktig at de religiøse verdiene blir en del av debatten, og at disse gjenspeiles på overordnet nivå. Ikke bare fordi det er beleilig, men fordi det er nødvendig. Vi trenger den religiøst forankrede etikken i den offentlige debatten, spesielt med de mange etiske utfordringene det moderne legevitenskapen medfører.

Og derfor var det meget viktig at biskopenes uttalelse i februar åpnet for tvisynets plass i abortdebatten. Det var både et viktig og riktig innspill.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere