Ivar Skippervold

7

Jesus og Hauge. Hvem eier fortolkningsretten?

Det er mye som spriker i sammenlikningen mellom Jesus og Hauge, men felles er at etterkommernes fortolkningsiver ikke tar slutt.

Publisert: 13. jun 2019

Hans Nielsen Hauge er som Jesus. Han blir tatt til inntekt for helt ulike politiske synspunkter. På den ene siden har Jesus blitt sett på som en politisk revolusjonær. I Latin-Amerikas frigjøringsteologi hørte marxisme og kristendom sammen. Lenger nord på kontinentet har herlighetsteologien hatt vind i seglene med lovprisning av personlig økonomisk suksess. I dag sitter Donald Trump ved roret godt hjulpet av hvite evangeliske kristne som gjerne argumenterer for at presidenten med alle sine løgner og trusler er innsatt av Gud.

Hans Nielsen Hauge brukes i dag i vårt lille land for å bekrefte politiske synspunkter. Den nye ledelsen i KrF ser på han som en inspirasjon for et politisk engasjement på høyresiden. Mange tenker motsatt, og mener at han er en inspirasjon for venstresiden. Nils Ivar Agøy uttalte til Vårt Land at Hauge var svært anvendelig, og at han kan brukes som en retorisk figur. Han har helt rett. Det samme med Jesus.

Tre forhold er avgjørende når Jesus og Hauge skal brukes politisk. For det første må vi vite noe om det samfunnet de levde i, og hvorfor de sa det de sa, og gjorde det de gjorde.

For det andre må vi bli klar over det særegne med deres etikk, og for det tredje må vi se om det er områder av vårt samfunn som utfordres av deres etiske tenkning og moralske praksis.

Det ser ut til at det er det siste som først og fremst skaper ulike synspunkter i norsk politikk.

Noen vil mene at det er gründervirksomhet med lave skatter for etablering av nye bedrifter som er det viktigste i vårt samfunn. Andre ønsker mer av en sirkulær økonomi der vi bruker vår resurser og verdier utover det de opprinnelig var beregnet til, og der vi deler bolig og bil gjennom en mer privat delingsøkonomi. Det er også de som vil mene at det viktigste er å bruke ressurser på marginaliserte grupper, få lik lønn for likt arbeid, og ansette alle som kan bidra ut fra eget funksjonsnivå.

Hans Nielsen Hauge kan gi inspirasjon til alle disse synspunktene. Det er mye som spriker i sammenlikningen mellom Jesus og Hauge, men felles er at etterkommernes fortolkningsiver ikke tar slutt. En viss ydmykhet hos fortolkerne kan være nyttig. Det finnes andre perspektiver enn mitt eget både på Jesus og Hans Nielsen Hauge.

Ivar Skippervold, kulturformidler og teolog


2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
23 dager siden / 1493 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
14 dager siden / 1084 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
10 dager siden / 983 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 dager siden / 939 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 880 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 506 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
19 dager siden / 449 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere