Knut Sand Bakken

64

Kunstige motsetninger mellom sentralmakten og utkanten?

Mistilliten i distriktene mot maktapparatet vil sikkert ikke minke.

Publisert: 13. jun 2019

Det er en kjensgjerning at«utkanten» som er distriktene langt fra de såkalte «sentralestrøk» dvs osloregionen opplever å bli oversett og overhørt. Nå vil sikkert regjeringen si at den lytter til uroen. Det er jo nødvendig i et valgår. Men høstens kommune- og fylkestingsvalg blir likevel på mange måter et protestvalg. De 2 største partiene sliter, men parti med populistisk innslag vil gjøre et godt valg. Vi har sett denne tendensen ved flere europeiske valg de siste årene. 


Populistiske partier fremhever ofte at de representerer den sunne fornuft i motsetning til den politiske elite.  Disse partiene appellerer til mange som har mistillit til det eksisterende politiske system. Og dem blir det dessverre stadig flere av!  


Det er svakheter i det demokratiske systemet. .Og folket, særlig i utkantstrøkene er i ferd med å bli borte i folkestyret. Derfor er det viktig at sentralepolitikere innrømmer at sentraliseringen ikke løser alle problemer. Men det er for enkelt å si -som jeg ofte hører her i nord- at all makt ligger i Oslo. Et eksempel på det er at 1/3 avnorske lover vedtas av EU! Men regjeringen har selvsagt makt selv om den er begrenset. 

   

 Det kan også i denne sammenheng naturlig å vise til en fjellvettsregel. Det er ingen skamå snu! For  motsetninger mellom sentrum og distriktene langt fra sentralmakten er ikke kunstige. Og mistilliten i distriktene mot maktapparatet vil sikkert ikke minke hvis ikke regjeringen forsøker å stoppe all sentralisering!   

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere