Claes Tande

2

Forfangs gjengivelse

UDI-direktør Frode Forfang lar det fremstå som om han bare trofast gjengir UDIs regelverk. Det gjør han ikke.

Publisert: 12. jun 2019

Frode Forfang forenkler i sitt innlegg om au-pairsaken (VL 5. juni) en kontraktbestemmelse, og lar det fremstå som om han bare trofast gjengir UDIs regelverk og au pairer som skifter vertsfamilie. Dette ender i noe som er langt fra god folkeopplysning.


Verre er usynliggjøringen

UDI-sjefens lesere vil, hvis de legger hans fremstilling til grunn, gå glipp av dramaet i enkelttilfellet knyttet til Kallmyrs filippinske au-pair. Verre er usynliggjøringen av implikasjonene UDIs handlinger har for sårbare au-pairer; til majoriteten filippinske unge kvinner.

Forfang skriver: «Når regelverket sier at man verken kan bo eller jobbe hos en familie før man har levert søknaden hos politiet, er det fordi ...» (Den søknaden det menes er om videreføring av au-pair-opphold i annen familie). Merk de klokkeklare ord «verken» og «eller». Hvor mon kommer de fra? Er dette fra «regelverket»? Hvilket regelverk viser han til?

Det er bare ett avtaleverk som gjelder, UDIs Kontrakt for kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie: «Det er kun denne standardkontrakten som er godkjent. Dere kan ikke inngå tilleggskontrakter som bryter med forutsetningene i denne kontrakten.»

Denne kontrakten, på norsk og engelsk, er forbilledlig oversiktlig. Til og med der den er litt rotete, skjønner man hva som er ment. Det er dette partene skal kunne stole på, ikke hva som ellers måtte være i arkiver og bokhyller hos UDI, eller fremholdes på direktørens blogg.


Fra standardkontrakten

Jeg siterer fra standardkontrakten, og ber leseren forestille seg selv som en au-pair som akutt vil måtte forlate vertsfamilie på grunn av ubehageligheter, men inviteres til å bo som gjest hos en potensiell ny familie mens de nødvendige ordningene effektueres. Dessuten vet hun at alle relevante forhold og vilkår er like hva gjelder henne selv og den nye familie, som i de fleste tilfeller allerede har hatt sine runder med au-pair-byrå. Jeg siterer:

(16) «Hvis au pairen ønsker å bytte vertsfamilie, må han/hun søke om ny oppholdstillatelse. Dersom vilkårene for tillatelsen [= ny oppholdstillatelse] er oppfylt, kan au pairen flytte inn hos den nye vertsfamilien og utføre oppgaver i henhold til den nye kontrakten så snart søknaden er levert. Oppholdet hos den nye vertsfamilien mens søknaden blir behandlet, teller med i beregningen av den totale oppholdstiden som au pair».

(4) «Vertsfamilien skal sørge for at au pairen ikke blir utsatt for trakassering eller annen upassende oppførsel, og at hans eller hennes integritet ikke blir krenket» - og dersom au pairen har kommet seg unna første vertsfamilie: (18) «au pairen [kan] finne en ny vertsfamilie og søke om ny au pair-tillatelse hos politiet der han eller hun bor.»

Forfang skriver: «Regelverket skal være klart nok, men informasjonspraksisen hos våre samarbeidspartnere må vi se nærmere på». Han peker altså på andre enn egen etat. Derimot dels på dem som har etterspurt og fått sin saksinnsikt fra UDI, dels på politiet – som i slike saker bare er UDIs håndhevere.


Peker motsatt vei

Dette er et eksempel på at man inne i hånden med den utstrakte pekefinger skjuler tre andre fingre som peker motsatt vei:

Én mot UDIs egne folk som med henvendelse siden 2014 og i alle fall frem til mars 2019 forsikrer at man selvsagt ikke vil tvinge den sårbare og kriserammede til å reise hjem (jfr 18, 16), mens hun venter på at ting går i orden.

En annen finger tilbake mot seg selv som, etter å ha hevdet at regelverket er klart nok, velger å gjengi reglene med andre ord («verken», «eller»), selv om det på hans personlige blogg, der teksten først stod, ikke er plasshensyn som begrenser ham fra å vise dette med sitater («show, not tell»).

Den tredje fingeren reiser spørsmål ved Norges intensjon om å sikre au-pairens sikkerhet og rettigheter. Dette var garantier som Norge gav og innfridde overfor filippinsk myndighet ved forhandlinger i 2010 og senere samtaler, og som gjorde at dette land opphevet sitt forbud mot at deres borgere skulle få reise ut fra Filippinene for å bli au-pairer i Norge.


Graverende episoder

Filippinernes forbud i 1998 kom på grunn av erfaringer Filippinene hadde med utilstrekkeligheter og graverende episoder. Forbudet var dessuten lite effektivt fordi Norge tok imot filippinere som blant annet var hushjelper i Hongkong og Singapore. Forfang var personlig og prisverdig med på tampen av den prosessen som ble gjennomført for å komme Filippinene i møte med klare og troverdige garantier, og en våken og god praksis.

Nå er garantiene ikke lenger fullt så troverdige. En filippiner som på sammenbruddets rand på grunn av dårlig behandling vil komme seg unna, vil nå etter Forfangs nye modell og varsel om «klargjøringer» frykte å trå feil og bli utvist. Mest sannsynlig: Hun vil tie, og tåle. Litt som mange av hennes medsøstre gjør i Hongkong og golfstatene. Norsk forsvar av verdens sårbare kvinner? Ikke akkurat på dette området.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

KRIK - NYE spilleregler
av
Trond Andreassen
17 dager siden / 1392 visninger
Jeg lever ikke lenger selv
av
Merete Thomassen
18 dager siden / 1347 visninger
Ingen Disco på Roser
av
Øyvind Hadland
rundt 1 måned siden / 845 visninger
Stjernedialektar
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
18 dager siden / 833 visninger
Disco, kirken og kreativiteten
av
Henrik Peder Govertsen
25 dager siden / 700 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere