Kjersti Toppe

16

Om etikk og politikk

Torsdag 13. juni skal Stortinget stemme over regjeringens forslag til endring av abortloven.

Publisert: 12. jun 2019

 Torsdag 13. juni skal Stortinget stemme over regjeringens forslag til endring av abortloven. Alle fosterreduksjoner skal ifølge regjeringens forslag, behandles i nemnd. Nemndene skal kunne innvilge fosterreduksjon på grunnlaget av de alminnelige kriteriene for abort etter utgangen av tolvte svangerskapsuke, jf. abortloven § 2 tredje ledd (medisinsk indikasjon, sosial indikasjon).

 

I denne saken er jeg enig med regjeringen. Jeg husker godt da spørsmål om fosterreduksjon ble snakket om i departementet i min første stortingsperiode (2009-2013). Spørsmålet syntes uvirkelig. Skulle Norge åpne for en praksis der man innenfor grensen til selvbestemt abort, også kunne velge abort av den ene tvillingen, uten medisinsk grunn? 

 

Det er å gå opp et trappetrinn, på et etisk krevende felt. Fosterreduksjon var ikke en problemsstilling da abortloven ble vedtatt, og er ikke løftet i lovens forarbeider. I 2001 ble det slått fast at abortloven gir adgang til å gjennomføre fosterreduksjon ved alvorlig sykt foster. I 2016 konkluderte justisdepartementets lovavdeling med at abortloven åpner for fosterreduksjon av friske fostre innenfor retten til selvbestemt abort-  innen tolvte svangerskapsuke. Fra 2016 -2018 er det i Norge gjennomført 14 reduksjoner av tvillingsvangerskap uten påvist alvorlig sykdom.

 

For min egen del er saken klar. Fosterreduksjon av friske fostre reiser andre etiske avveininger enn «vanlige» aborter. Fosterreduksjon av friske fostre utgjør en risiko for å skade det gjenværende foster, abortrisikoen er på mellom 5 og 10 prosent. Alle slike inngrep blir i Norge utført etter uke tolv, altså etter grensen til selvbestemt abort. Legene ved kompetansemiljøet ved St. Olavs hospital HF er positive til nemndbehandling i og med at inngrepet slik sidestilles med andre seinaborter.

 

Før 2016 var fosterreduksjon av friske fostre ikke en godkjent praksis i Norge, og andre land i Europa har ikke en slik praksis i dag. At Stortinget torsdag vedtar en historisk innstramming av abortloven, som Ap og SV hevder, er jeg derfor uenig i.   Men jeg er også uenig med H og KrF, som helt bevisst brukte abortsaken for å sikre regjeringsflertall med Høyre. At en lov av stor betydning blir endret på̊ bakgrunn av en partipolitisk forhandling og et spill om regjeringsmakt, er ikke saken verdig. 

 

Kjersti Toppe 

Stortingsrepresentant Senterpartiet

 

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2771 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
28 dager siden / 1884 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
2 dager siden / 1278 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 1002 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
30 dager siden / 687 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
3 dager siden / 620 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere