Gunn Pound

177

Når vil Kreftforeningen våkne - Når kommer pasientopprøret ?

Alvorlig kreftsyke må vente i månedsvis. Når vil Kreftforeningen våkne og gå til opprør ?

Publisert: 11. jun 2019

«Alvorlig kreftsyke må vente i månedsvis. Hva har skjedd med pakkeforløpet ? Når vil Kreftforeningen våkne og gå til opprør mot politikerne som bevilger for lite til sykehusene ? Og når vil pasientene med pårørende samles på Hvalen og gjøre opprør ?» Sitat Dagsavisen 10. juni – 2019 Alvorlig kreftsyke må vente i månedsvis på røntgen

Kreftpasienter ved Oslo universitetssykehus (OUS) sier de må vente i måneder for å få tatt nødvendige røntgenbilder som CT eller MR. Også legene fortviler.

– Vi har meldt fra om dette gang på gang, men lite skjer. Det oppleves svært frustrerende, sier seksjonsleder Erik Løkkevik ved seksjon for brystkreft ved OUS til NTB.

Lang ventetid er også en stor psykisk belastning, særlig for pasienter med aggressive kreftformer, understreker styreleder Ellen Harris Utne i Brystkreftforeningen.

– Svulster kan vokse ganske fort. Derfor er det uhyre viktig å få vite raskt om den behandlingsformen som er valgt, fungerer, sier hun til NTB.

«Anne» har brystkreft med spredning og fikk rekvisisjon til CT og MR i mars. Først for kort tid siden fikk hun vite at hun har fått time i slutten av juni – over tre måneder senere.

Når vil kreftforeningen våkne? 

Kreftforeningen er en av største bruker- og interesseorganisasjoner i Norge med 116 000 medlemmer, 27 000 frivillige og 190 medarbeidere. Kreftforeningen skal fungere som kreftrammedes interesseorganisasjon og være et talerør for disse. Vi leser stadig at kreftpasienter nektes livsforlengende kreftmedisiner som er for dyre av et beslutningsforum bestående av fire personer. Disse fire personene som er divisjonsdirektørene for de fire helseforetakene er gitt all makt til å bestemme over andres liv og død.

Jeg har foreslått for Kreftforeningen at vi kan ha en innsamlingsaksjon for å redde liv som går tapt da de får avslag på viktige medisiner. Til min store skuffelse fikk jeg ikke gjennomslag. Min intensjon var innsamling som en midlertidig løsning for å hindre at unødvendige liv går tapt. En innsamling vil også vekke engasjement i befolkningen. Kreftforeningen har også valgt å forholde seg tause i kampen for å bevare våre sykehus og i kampen for å redde Ullevål og andre sykehus i Norge. De har heller ikke gått engasjert seg i kampen mot Helseforetakenes beslutninger gjennom flere år som får katastrofale følger for fremtidens pasienter.

Kreftforeningen gjør også mye bra 

Når dette er sagt må jeg rose Kreftforeningen for alt de gjør for kreftrammede og pårørende gjennom kurs, møtesteder, samtaler, turer og mye mer. Det er en fryd å lese deres nettside og jeg med mange er mektig imponert over alt de får utrettet som gjør hverdagen lettere for kreftrammede. Selv har jeg hatt kreft to ganger og får ikke fullrost dem godt nok. De vet ikke hva godt de skal gjøre.

Kreftforeningen må bli sintere 

Det jeg savner er at Kreftforeningen må bli sintere. De må motivere folkene sine til kamp. Snille pasienter kommer ikke til himmelen, men aksjonsvillige pasienter kommer til paradis. Om foreningen samlet halvparten av sine medlemmer på Løvebakken til demonstrasjon og kamp ville det blitt 55 000 på Eidsvolls plass som ikke har plass til mer enn ca. 3000. Da måtte vi brukt hele Karl Johan med Universitetsplassen og kanskje litt av Slottsplassen også. Dette ville skapt kjempeengasjement og politikerne måtte fire.

Rike Norge mangler ikke penger 

Norge har råd til utredninger, røntgen, sykehus og livsviktige medisiner. Men mange av pengene våre har forsvunnet til Jersey, Panama og andre skatteparadiser pluss de som er forsvunnet i arbeidslivskriminalitet, skattelettelser, m.m. 

Gunn Pound

 

 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere