Even Martinsen

8

Vigselsrett

Publisert: 10. jun 2019

Hvorfor tviholder DNK på vigselsretten? Når man ser hvor mye dritt noen prester må finne seg i så bør kirken virkelig vurdere å si fra seg den retten. 

Prestene har vigselsRETT, ikke vigselsPLIKT, noe det virket som ikke alle forstår. En prest må ikke vie noen, men har rett til å vie noen hvis vedkommende mener det er juridisk forsvarlig.

En kirkelig vielse er nemlig todelt. En juridisk, og en åndelig del. 

Den juridiske delen følger ekteskapsloven og har ingenting med den bibelske delen av ekteskapet å gjøre. 

Den kirkelige delen av inngåelsen er en velsignelse av paret, og deres samliv. I de fleste tilfeller ender bryllupsdagen med en fullbyrdelse, (hvis de har klart å holde seg, ellers er de strengt talt gift før presten får velsignet dem).

Når man deler ekteskapsinngåelsen inn i disse to så burde det være enkelt å skille mellom hva som er prestens rolle og hva som bør forbeholdes det offentlige.

Kirken og staten har skilt seg, og da burde de rettigheter kirken har fått til å utøve på vegne av staten også fratas.

Så ble kirkelig ekteskapsinngåelse det det er ment for, en seremoni. Da hadde forhåpentligvis prestene sluppet billigere unna, da de kun skal gi et par det de er ment å gi, en velsignelse.

Når man da ser hvor mye oppstandelse det blir når prester av ulike årsaker ikke vil vie et par, kan man lure på hva parets egentlige motivasjon for å involvere kirken egentlig er.

Konklusjon. Når staten og kirken er skilt, så må alt være skilt. Si ifra deg vigselsretten DNK.
2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere