Jørn Mjelva

3

Misbruk av statistikk og logiske feilslutninger fra Torbjørnsen

At legaliseringen i Colorado og Canada ikke har vært problemfri gjør ikke cannabisforbudet mindre mislykket.

Publisert: 22. jul 2019

I sitt motsvar 28. mai til min kronikk i Vårt Land fremmer Torstein Torbjørnsen en rekke argumenter som tilsynelatende støtter at forbudet er effektivt for å forhindre bruk og skader. Imidlertid baseres dette argumentet på logiske feilslutninger og misbruk av statistikk.


1. Feilslutningen

For det første: Selv om det skulle stemme at legalisering ikke er en løsning på problemene jeg pekte på i min opprinnelige kronikk, så følger det ikke at disse ikke er skapt av forbudet. Den seneste utviklingen i Canada og Colorado endrer ikke det faktum at vi under forbudet har sett en økning i både bruk og problemer forbundet med cannabis. 

Torbjørnsen peker på endring i holdninger og nye salgskanaler som en alternativ forklaring, noe som kan være tilfellet, men det er på ingen måte en gjendrivelse av mine argumenter for at forbudet har vært en medvirkende årsak til økningen av cannabisrelaterte problemer. Det er også verdt å merke seg at utviklingen Torbjørnsen peker på også har skjedd under et globalt forbud, så i det minste virker forbudet å være ineffektivt for å hindre utviklingen. 


2. Misbruk av statistikk

- Torbjørnsen viser til at antall cannabisrelaterte akuttinnleggelser av unge i Colorado ble firedoblet fra 2005 til 2015. Imidlertid ble cannabis først tilgjengelig til rekreasjonell bruk i 2014 (Wikipedia), så det blir søkt å påstå at økningen Torbjørnsen her viser til skyldes legaliseringen. Man har likevel sett en økning i det totale antallet akuttinnleggelser etter 2014, men som det påpekes i den offisielle rapporten der man evaluerte konsekvensene av legaliseringen, er det mulig at økningen delvis skyldes at terskelen for å søke hjelp er blitt lavere etter cannabis ble legalt. 

At ungdomsbruken har ligget stabilt etter legalisering, kommer helt klart frem fra den offisielle statistikken jeg viste til i mitt opprinnelige innlegg, og statistikken viser heller ingen signifikant forskjell på ungdomsbruk i Colorado sammenlignet med resten av landet. Nyere studier finner en sammenheng med legalisering og lavere ungdomsbruk.

- Også i sitt opprinnelige innlegg misbrukte Torbjørnsen statistikk når han pekte på økning av dødsulykker i trafikken i Colorado. Det stemmer at det har vært en økning i antall dødsulykker, men studier som sammenligner Colorado og Washington med en såkalt syntetisk kontrollgruppe finner ikke at økningen er høyere enn den ville vært uten legalisering. At flere tester positivt for cannabis, kan skyldes både en generell økning i bruk og at det er mulig å påvise cannabis-metabolitter i blodet lang tid etter rusvirkningen ikke gjør seg gjeldende. Det følger ikke at flere faktisk kjører påvirket, eller at cannabisbruk var en medvirkende årsak til ulykkene. 

- Torbjørnsen hevder at cannabisbruk i Canada har økt med 30 % etter legaliseringen, og viser til statistikken for 2017. Imidlertid ble ikke cannabis tilgjengelig for rekreasjonell bruk før 17. oktober 2018 (Wikipedia), så at økningen i perioden før skulle skyldes legaliseringen faller på sin egen urimelighet. 

- Torbjørnsen viser til at legaliseringsstatene har høyere cannabisbruk enn resten av USA. Dette er nok en forklaring på hvorfor disse statene var de første til å legalisere, men ettersom dette var tilfellet også før legaliseringen, kan det ikke brukes for å påvise noen effekt fra legaliseringen. Det er likevel ingen tvil om at brukt blant voksne har økt etter legalisering, noe som også kunne forventes. Om dette i seg selv er et problem kan diskuteres. 


Konklusjonen

De dataene vi har i dag støtter ikke de verste dommedagsprofetiene fra forbudstilhengerne, uansett hvor mye Torbjørnsen forsøker å vri på tallene. 

Det er ikke dermed sagt at legaliseringen har vært problemfri, eller at det ikke har dukket opp uforutsette utfordringer. I Colorado har det blitt skapt en stor illegal industri rundt å produsere cannabis for å forsyne delstater der cannabis fortsatt er forbudt. I tillegg har man manglet reguleringer av både THC-innhold og hvilke former cannabis kan selges i. Fremveksten av godteri-lignende "edibles" og konsentrat med høyt THC-innhold kan ha medvirket til økningen i antall akuttinnleggelser og utilsiktede eksponering av barn. I Canada har problemer med distribusjonslinjene og høye avgiftsnivåer ledet til at flertallet fortsatt kjøper fra det illegale markedet, men trenden peker i rett retning. 

Både i Colorado og Canada justerer man politikken og reguleringene for å imøtekomme de nye utfordringene som har dukket opp i etterkant av legaliseringen. Vi kan lære av disse erfaringene når vi på et tidspunkt har en seriøs diskusjon om legalisering også i Norge. Lite tyder imidlertid på at man ønsker å skru klokken tilbake til før legaliseringen, som også gjenspeiles i en stadig økende oppslutning om legalisering av cannabis i USA etter de første statene legaliserte. 

På tross av disse utfordringene, står poenget fra det forrige innlegget fortsatt: Erfaringene med over 100 år med forbudspolitikk taler ikke til fordel for denne politikken. At legalisering heller ikke er problemfritt endrer ikke dette. 

Også i reguleringsdebatten må vi komme oss bort fra "just say no"-retorikken. Isteden bør vi ha en nyansert og kunnskapsbasert diskusjon om hva konsekvensen av ulike reguleringsmodeller kan være, og hva vi kan gjøre for å forebygge de mest uheldige utfallene. Jeg håper Torbjørnsen på et tidspunkt vil slutte seg til denne diskusjonen.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere