Billy Taranger

2

Koranskoler i Drammen

Drammen er en flerkulturell by med mange religiøse menigheter, inkludert muslimske. Noen av disse har koranskoler. Det har vært en del medieoppslag med negativt fortegn om hva som foregår. I 2016 kom det fram at noen ungdommer skulle ha overnattet i moskeen jevnlig. Ut fra dette gikk Fremskrittspartiets representanter på Stortinget ut i mai i år og krevde tilsyn.

Publisert: 7. jun 2019

De mente det foregikk mye galt på disse skolene. De hevdet at noen elever hadde negativ atferdsutvikling og at det skyldes at de deltok på koranskolen i Det Islamske Kultursenter. Lokalt krevde de at skolene ble stengt og at det skulle gjennomføres kontroll med hva som skjedde. Overnattingen ble betraktet som suspekt.

Drammen kommune fulgte dette opp. Det ble innkalt til et bredt dialogmøte mellom de ulike trossamfunn og kommunen. Kommunen fikk innsyn og den informasjonen de ønsket. Enkelte barn hadde overnattet etter at de hadde deltatt på Kultursenterets SFO tilbud. Barna fikk leksehjelp, som de ikke fikk hjemme, eller tilbrakte tid der på grunn av problematiske forhold i hjemmet. Undervisningsdirektøren understreker at det ikke var behov for å reise noen bekymringssak mot Kultursenteret.

Denne kontakten har fortsatt både direkte og gjennom Drammen og omegn tros- og livssynsforum, politi og barnevern, i tillegg til virksomhetslederne ved skolene og barnehagene. Det er ikke funnet noe som gir grunn til bekymring. Det er derfor meningsløst av Frp å kreve tilsyn med praksis i Drammen. De later som det er noe nytt som skjer, men oppslagene er tre år gamle og var ubegrunnet. I tillegg har Stortinget vedtatt at det skal føres tilsyn med opplegget i koranskolene, og at det skal være en av betingelsene for å få statsstøtte. Dette var et av flere forslag fra en gruppe Ap-politikere, deriblant Masud Gharahkhani fra Drammen.

Vi i Drammen kjenner oss ikke igjen i det bildet som tegnes av det religiøse liv i byen. Det er uheldig at det spres et inntrykk av at barn og unge hjernevaskes og tvinges til å overnatte i moskeene. Alle barn i Drammen får tilbud om barnehageplass og vi har en dekning på ca. 90 %. Vi har team som oppsøker familiene som ikke benytter tilbudet. Barnehagen er gratis for alle lavinntektsfamilier. Vi har AKS tilbud på samme vilkår. Det er et ekstra fokus på integrering, opplæring i norsk språk og kultur i bydelene med mange innvandrere. Dette sammen med andre tiltak, er en god motvekt mot koranskoler, segregering og isolasjon. Ved gjentatte evalueringer viser det seg at tiltakene gir gode resultater. Stortingspolitikernes bekymring for koranskolene i Drammen er helt ubegrunnet.

Billy Taranger

Bystyrerepresentant for Drammen KrF

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere