Ingvild Kjerkol

Stortingsrepresentant
3

Overrasket, mot bedre vitende

Geir Jørgen Bekkevold er overrasket over «den høye temperaturen». Den må han regne med.

Publisert: 7. jun 2019  /  875 visninger.

Torsdag 13. juni skal Stortinget behandle en lovendring som gjør at alle fosterantallsreduksjoner må vurderes av en nemnd. Kvinner som allerede er i en vanskelig situasjon vil måtte forklare seg foran to leger, som deretter skal ta beslutningen for henne. For vedtak om innvilgelse kreves enstemmighet.

Sagt tydelig fra

Lederen av Stortingets helse- og omsorgskomité, Geir Jørgen Bekkevold (KRF), erklærte seg 5. juni i denne avis overrasket over den høye temperaturen saken har skapt. Arbeiderpartiet har bidratt til temperaturen. Vi har tydelig sagt fra at denne endringen er en historisk innstramming i kvinners rett til selvbestemmelse.

Årsaken til at Bekkevold ble overrasket, er at Bent Høie og regjeringen har jobbet hardt for å dekke over hvor historisk denne innstrammingen er. Høie sier at den medisinske ekspertisen ønsker denne endringen. Han sier at fosterantallsreduksjon uansett skjer etter uke 12, altså utenfor retten til selvbestemmelse. Han sier at det gjenværende fosteret utsettes for risiko, og fordi dette er en krevende operasjon, bør kvinnen ikke ta beslutningen på egenhånd.

Bekkevold trekker selv frem alle disse argumentene i sitt innlegg. Hadde de vært riktige, så kunne han hatt god grunn til å bli overrasket. Men ærlig talt er det vanskelig å tro på ham, for i løpet av debatten rundt lovforslaget har alle disse argumentene blitt grundig motbevist.

Går imot lovforslaget

Til tross for en usedvanlig rask prosess for å få vedtatt loven, har det kommet inn mange gode og tydelige høringssvar. Det store flertallet av disse går imot lovforslaget. Legeforeningen og Norsk Gynekologisk Forening understreket begge at det langt fra er enighet i fagmiljøet, og at de var bekymret for at en prinsipiell og viktig avgjørelse som en endring i abortloven er, gjennomføres under tidspress og uten tid til en grundig etisk og faglig vurdering.

Legeforeningen peker på at forsk-ningen ikke gir tydelig støtte for at det er enklere å foreta fosterantallsreduksjon etter uke 12, og at det heller ikke er entydig hvilke konsekvenser det har for gjenværende foster, avhengig av sen eller tidlig fosterantallsreduksjon. Mark Evans, en av verdens fremste eksperter på fosterantallsreduksjonsprosedyren, har uttalt seg om det faglige grunnlaget som lovforslaget bygger på. Han påpeker at behandlende legers erfaring i stor grad påvirker den mulige risikoen, og at den forhøyede risikoen som Høie opererer med ikke er reell. Evans sier også at det er ganske vanlig å utføre inngrepet før uke 12.

Betydelig risikoreduksjon

Særlig rart er det at forslaget fra regjeringen understreker at nemndbehandling også skal være påkrevet ved reduksjon av flerlingesvangerskap med mer enn to fostre. I regjeringens eget høringsnotat fremgår det tydelig at fosterantallsreduksjon kan redusere risikoen for tidlig fødsel fra 25 til 8 prosent for trillinger og 40 til 16 prosent for firlinger. Det er en betydelig risikoreduksjon!

Det eneste Høie og Bekkevold har rett i, er at fosterantallsreduksjon er et krevende inngrep. Det er ingen tvil om at kvinnen bør få den beste informasjon om risiko og medisinske forhold av sin behandlende lege. Men det er ikke nemndens oppgave. Nemnda er der for å ta den endelige beslutningen. Dermed blir den lovendringen vi skal debattere 13. juni den første innstramming av retten til kvinners selvbestemmelse på over 40 år. En innstramming som bevisst forsøkes skjult av feilaktig informasjon. Det burde strengt tatt ikke overraske noen at det blir temperatur i debatten.

Ingvild Kjerkol

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
23 dager siden / 5246 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 2979 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
25 dager siden / 2374 visninger
Om Atle Sommerfeldts oppgjør med Alv Magnus
av
Andreas Nordli
rundt 1 måned siden / 2237 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
rundt 1 måned siden / 2147 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
21 dager siden / 1801 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
26 dager siden / 1778 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
23 dager siden / 1756 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1683 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere