Per Øyvind Bastøe

1

Utydelige resultater av norsk bistand

Det er ikke noe feil med ambisjonen til Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, men spørsmålet er hva som skal til for å lykkes.

Publisert: 6. jun 2019

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein vil ha en bistand som er «ubunden, effektiv og resultatorientert». Det er ikke noe feil med ambisjonen, men spørsmålet er snarere hva som skal til for å lykkes.

Nesten all bistanden kanaliseres fra UD og Norad til FN-organisasjoner, utviklingsbanker, sivilsamfunnsorganisasjoner og andre deler av den norske statsforvaltningen. Nesten ingenting går direkte til sluttmottagere. Hovedkonklusjonen i årsrapporten til den uavhengige evalueringsavdelingen i Norad er at denne bistanden har for mange diffuse mål og at det er for mye uklarhet i forvaltningen og gjennomføringen til å etterspore hva som egentlig oppnås.

Et eksempel på hvor vanskelig det er å si noe om resultatene er evalueringen av ivaretakelse av menneskerettigheter i bistanden til næringsutvikling. Mens Norge spilte en aktiv rolle i å få på plass FN-prinsippene, fant evalueringen mange uklarheter i oppfølgingen i de ulike delene av bistandsforvaltningen. Det var derfor ikke mulig å svare på om menneskerettigheter blir godt ivaretatt i de ulike tiltakene rettet mot næringsutvikling.

For å lykkes med sin reform er det minst tre grep utviklingsministeren må ta.

For det første må han sørge for en ryddig bistandsforvaltning, der ansvaret for fagutvikling, politikkutforming og forvaltning er klart plassert enten i UD, i Norad eller i andre deler av bistandsforvaltningen. Tidligere reformforsøk, ikke minst den som ble gjennomført i 2004, kan tyde på det dette er vanskeligere enn man skulle tro.

For det andre må bistandsprogrammene bygge på kunnskap og erfaringer. Dessverre er målene for mange satsningsområder generelle og overambisiøse. Sannsynligheten for god resultatoppnåelse er større når målene er realistiske og konkrete. Dess-uten må de være preget av kontekstforståelse, forutsigbarhet og langsiktighet.

For det tredje må alle deler av norsk bistandsforvaltning styrke læringskulturen og bli bedre til å systematisere og dele erfaringer. Begrenset kapasitet og hyppig rotasjon av medarbeidere gjør at kompetanse lett forsvinner og dermed ikke brukes i videreføring av pågående arbeid eller på tilsvarende områder.

Evalueringsvirksomheten viser ikke at norsk bistand er i krise, men at det nå er noen tydelige varselflagg knyttet til uklarhet og usikkerhet. Det å gjøre noe med denne uklarheten og usikkerheten er nettopp det som må være kjernen i utviklingsministerens reform.

Per Øyvind Bastøe, 
evalueringsdirektør i Norad

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
7 dager siden / 2919 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
30 dager siden / 1897 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
4 dager siden / 1521 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
10 dager siden / 1051 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
5 dager siden / 920 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
15 dager siden / 624 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere