Arve Kjell Uthaug

7

To syn, ei vindretning

Viss viss kyrkja har «to syn», og biskopen aksepterer dei begge, kvifor skal då folk flest slå seg til tol med at nettopp dei får ein prest med det kjipe synet?

Publisert: 6. jun 2019

Avisene fortel at prest Børge Ryland seier frå seg prestevikar-stillinga på Osterøy. Det skjer etter at lokalavisa valde å gjera det til ei viktig sak i «velkomstintervjuet» at Ryland ikkje vil via to av same kjønn. Deretter balla det på seg med oppheta debatt i kommentarfelta, Osterøys første Pride-marsj, der den lokale kyrkjeverja inviterte seg sjølv til å halda appell, og store bølgjer lokalt. Biskopens støtte til presten sin sette heller ikkje stoppar for den hissige debatten. Så langt eg kjenner til, står dei fleste prestane i denne regionen, dvs. Nordhordland, for akkurat det same synet som Ryland. Men no var det han som var ny i jobben, som fekk eit lokalavis-intervju med vigsels-vinkling, og som dermed vart treft av bølgja.

Osterøy går glipp av ein god prest. Ein prest som på ingen måte er ute etter å gjera livet vanskeleg for nokon. Slik eg kjenner Børge, ville han møtt alle med både raus varme og rettleiing basert på evangeliet. Eg er sikker på at det er mange på øynæ som òg hadde gledd seg til å ta imot han, men slik blir det altså ikkje.

Etter mi meining er det éi gruppe som først og fremst bør gå i seg sjølv etter denne saka frå Osterøy. Biskopane i den norske kyrkja. Fleire av dei står visstnok på det tradisjonelle synet på ekteskapet. Men biskopane sto i 2017 samla om å legitimera ei ordning med «to syn», dvs. to motstridande lærer og praksisar for ekteskapet. Der den nye læra og praksisen er i strid med evangeliet og Bibelen.

Kva er det som då skjer?

Jau, biskopane – og fleirtalet i kyrkjemøtet – har trekt demninga til sides slik at bølgja strøymer vidare forbi. I ordna og forsvarlege former, sjølvsagt. Men dermed treff bølgja neste demning, som kanskje er den nytilsette presten som blir intervjua av lokalavisa. For viss viss kyrkja har «to syn», og biskopen aksepterer dei begge, kvifor skal då folk flest slå seg til tol med at nettopp dei får ein prest med det kjipe synet?

Eg etterlyser biskopar, om det så berre var éin, som går i seg sjølv, tenkjer langsiktig og vel det tydelege evangeliet i staden for kompromisset frå kyrkjemøtet.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere