Fredrik Hope

8

Dobbelt syn og samvittighetsfrihet i kirken

Publisert: 5. jun 2019


Likekjønnet vigsel har igjen fått mye oppmerksomhet her i vest etter at en vikarprest på Osterøy har sagt opp sin stilling. Dette kommer som følge av både netthets og medieoppslag hvor presten henges ut for sitt syn på likekjønnet vigsel i kirkelig regi. I det følgende vil jeg lufte noen tanker om hvordan kirken muligens bedre kan utøve sitt doble syn enn det gjøres i dag. 


Kanskje mest åpenbart vil være å skille det religiøse fra det juridiske, og la ekteskapsinngåelsen foregå i flere etapper for dem som måtte ønske en seremoni ut over hva en borgerlig vigsel inneholder. I så fall må man gå så langt at en fratar både trossamfunn og livssynssamfunn vigselsretten for å forhindre den påståtte diskrimineringen. Et drastisk steg vil noen si, og muligens vanskelig gjennomført med den innarbeidede struktur og tradisjon rundt ekteskapsinngåelse vi har i vårt samfunn, men uansett en mulighet. 


Noe mer radikalt vil være å åpne for at presten beholder sin vigselsrett, ikke bare som prest men også som offentlig tjenestemann. Da forstått slik at det tilbys vigsel i kirkerommet utført av den som ellers virker som prest men i dette tilfelle som offentlig tjenestemann og utført etter borgerlige vigselsformular. En slik dobbel rolle for kirken og kirkens ansatte kan virke noe spesiell, men det vil løse mange utfordringer rundt både finansiering og vedlikehold av kirkebygg, så vel som dens ansattes samvittighetsfrihet. Samtidig vil dem som av kulturelle og tradisjonbetingede årsaker ønsker sitt bryllup i kirken, uavhengig av legning eller (ikke-)tro, få sitt ønske oppfylt. Noe lignende kan nok også gjennomføres for gravferd. 


Presten innehar en helt spesiell kompetanse og erfaring som seremonimester for vigsel og gravferd, og kan etter undertegnedes mening vanskelig erstattes av en kommunalt ansatt som i tillegg til sitt daglige virke også forventes å skulle være seremonimester for disse private anledninger. 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere