Hans Jakob Winsens

2

Abort - la oss se på prinsippet bak

Publisert: 5. jun 2019

Abort er et veldig vanskelig tema å diskutere, for det frambringer ofte veldig sterke følelser, og man blir ofte usaklig. Jeg ønsker å se på dette prinsipielt. Det vil si at jeg ikke tar hensyn til følelser, da dette er veldig viktig. 

For det første må vi se på og bli enige om verdien av et menneskelig. Jeg regner med at de fleste som leser denne artikkelen ser på et menneskelig som ukrenkelig, men en iboende verdi som ingen har rett til å ødelegge. Har man ikke dette synet på menneskelig, vil man åpne for forferdelige ting som bl.a. jødeutryddelsen eller slaveriet. Jeg tro at det som gjorde at veldig mange tyskere - som kanskje var gode, moralske mennesker som var gode foreldre, gode medmennesker til sine naboer- syntes det var greit å utrydde jødene, var at man så på jødene som "mindre verdt". Derfor er det veldig viktig at et samfunn opprettholder verdien av et menneskeliv. I abortdebatten, er det bestandig dette spørsmålet som først må klargjøres. Hvis du ikke er enig med meg her, vil vi ikke greie å gå videre i vår debatt om abort. 

Det neste steget er å avgjøre NÅR et menneskeliv begynner. Ytterpunktene her er om livet begynner ved befruktning eller ved fødselen. Her kan man være uenig, men ett par viktige ting å ta i betraktning. Argumentet med at et foster ikke er et menneske før det kan ta vare på seg selv har forandret seg veldig ut ifra utviklingen av ny teknologi. I dag er det flere babyer som har overlevd rundt 20 uker. Hvordan kan dette IKKE være et menneskeliv? Og hvis det er dette som blir målet, at det er et menneskeliv så lenge det kan overleve, så vil denne tiden gå ned og ned så lenge teknologien utvikles. Her synes jeg en at loven i USA som flere stater har godtatt, "the heartbeat bill", som gjør abort ulovlig så snart hjerteslag er oppdaget. For eksempel så er et argument at fosteret er en del av kvinnens kropp. Hvordan kan et ekstra hjerteslag være kvinnens? 

Dette bringer noen konklusjoner. Blant annet, det at det skal være greit å ta abort ved for eksempel insest eller voldtekt, vil falle bort om man ser på menneskelivet som ukrenkelig. Det er helt forferdelig at en kvinne kan bli voldtatt og ende med å bli gravid, men babyen er 100% uskyldig. Babyen er et EGET liv, og det er ikke en del av kvinnen. 

Det som er trist er at denne debatten ikke blir diskutert på en prinsipiell og verdibasert måte. Det er disse to spørsmålene som må besvares. 

1: er et menneskeliv ukrenkelig?

2: når begynner et menneskeliv? 

Disse må besvares uavhengig om abort eller ei. For besvares disse spørsmålene vil spørsmålet om abort besvare seg selv. 

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere