Svein Granerud

5

Frimodig kirkevalg

En kan ha ulike meninger om hva som er en sunn utgave av kirkelig demokrati,­ men Jordell bør leve godt med at også Frimodig kirke utfordrer til engasjement og deltagelse.

Publisert: 7. jun 2019

«Ved årets valg er det uklart om ikke-­partiet Frimodig Kirke vil anbefale», skriver Karl Øyvind Jordell i Vårt Land 29. mai. Innlegget har overskriften «Velgerne kan lure seg selv», og Jordell er svært skeptisk til den anledning velgerne har til å kumulere kandidater ved det kommende kirkevalg. Han mener det tryggeste for velgerne er å velge «et parti», det vil si Bønnelista eller Åpen Folkekirke.

Jordell må respekteres for sitt sterke engasjement for kirkevalget. Hadde han kikket innom Frimodig Kirkes hjemmeside, ville han også hatt kjennskap til at Frimodig Kirke åpent har lagt ut en anbefaling til sine medlemmer. Det er rett at Frimodig Kirke er et «ikke-parti». Frimodig Kirke er derimot et nettverk som har som hovedformål å gi støtte og veiledning til ansatte og frivillige medarbeidere i kirken.

De som fortsatt ønsker å utføre sin ­tjeneste på basis av klassisk kristentro – også når det spørres om ekteskap – har i Frimodig Kirke et felleskap som vil gi frimodighet til fortsatt tjeneste. Vår arena er tjenestens hverdag i menigheten. Bibelen og kirkens bekjennelse er en trygg basis for denne tjenesten. Frimodig Kirke er ikke et kirkepolitisk parti. Det er derfor ikke aktuelt å stille egne lister ved kirkevalget. Men det forhindrer selvsagt ikke at også vi ønsker å ta del i det kirkelige demokrati og bidra til at det velges gode folk til både bispedømmeråd og andre organer i Den norske kirke. Derfor anbefaler vi medlemmer og støttespillere til å gi sin stemme til kandidater som står for de verdier vi ønsker skal være bærende i vår kirke.

En kan ha ulike meninger om hva som er en sunn utgave av kirkelig demokrati,­ men Jordell bør leve godt med at også ­Frimodig kirke utfordrer til engasjement og deltagelse.

Svein Granerud, styreleder i Frimodig kirke

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere