Karl Øyvind Jordell

170

Nominasjonskomiteenes lister er blitt partilister for Frimodig kirke

Årets valg blir for en stor del en omkamp om vigsels-saken.

Publisert: 7. jun 2019

Styreleder i Frimodig kirke, Svein Granerud, kommer med en viktig avklaring i Vårt Land for 5.6.: Hans ikke-parti vil anbefale de kandidater på nominasjonskomiteenes lister som «… fortsatt ønsker å utføre sin ­tjeneste på basis av klassisk kristentro – også når det spørres om ekteskap». Med siste del av formuleringen gjør han det dessuten klart at man ønsker at disse kandidatene skal arbeide for omkamp i spørsmålet om vigsel av likekjønnede – slik også partiet Bønnelista går inn for. Av de Frimodiges hjemmeside går det fram at anbefalingen innebærer at velgerne oppfordres til å kumulere (gi stemmetillegg til) de man anbefaler, slik at deres personlige stemmetall dobles i forhold til andre kandidater, og deres sjanser for å bli valgt øker tilsvarende.

Det er fortsatt uklart hvordan man vil gå fram, og hvor konkret man vil være. Ved forrige valg var grupperingen Levende folkekirke meget klar og konkret: Man rykket inn annonser i den kristelige dagspressen med navnene på dem man anbefalte. Det er ikke sikkert de Frimodige vil være like frimodige.  Men hovedspørsmålet er avklart: Frimodig kirke har i realiteten bemektiget seg nominasjonskomiteenes lister, og gjør dem til sine. Sosiale medier og de store organisasjonenes medlemsblader gir gode muligheter for mindre tydelige anbefalingsaksjoner enn gjennom dagspressen.

Dette har konsekvenser både for velgerne og for kandidatene som står på nominasjonskomiteenes lister.

Velgerne må merke seg et hovedresultat fra evalueringen av forrige valg, at de aller fleste som ble valgt fra nominasjonskomiteenes liste, var anbefalt av de Levende. Bruker man en slik liste, og evt kumulerer kandidater som ikke er anbefalt av de Frimodige, oppnår man ikke noe annet enn å øke sjansene for dem som er anbefalt, ganske enkelt fordi man bruker lista de står på – man oppnår det stikk motsatte av hva man ønsker, et såkalt perverst resultat. De man selv evt kumulerer, har små sjanser for å bli valgt, fordi de ikke anbefalt, og dermed får få kumuleringer. I klartekst: Man lurer seg selv dersom man er uenig med de Frimodige, men likevel bruker lista.

Dette kan ikke skje ved vanlige valg – bruker man en liste, vet man at man støtter partiet og bidrar til valg av kandidater man er så noenlunde enig med, selv om man ikke når fram med sine kumuleringer.

For kandidatene er situasjonen at valgarrangøren – Kirkerådet, bispedømmerådene og nominasjonskomiteene – utmerket godt visste at sjansene var store for at det ville bli iverksatt anbefalelsesaksjoner. Dersom man som kandidat ikke er blitt gjort oppmerksom på dette, bør man påberope seg rett til å trekke seg, hvis man innser at man ikke har de standpunkter som vil utløse anbefaling fra de Frimodige. I og med avklaringen fra Granerud, er da man nemlig gått fra å være kandidat, til å bli listefyll på en partiliste. Slik to-deling av kandidatene er i strid med kirkemøtets intensjoner om at listene skal gjenspeile bredde.  Når listene slik brukes i strid med intensjonene, kan man med god samvittighet trekke seg, både fordi det ikke er så stas å være listefyll, men fremfor alt for at velgere ikke skal forledes til å tro at kandidater med andre standpunkter enn de som er anbefalt av de Frimodige, har rimelige sjanser til å bli valgt.

Og ett av de sentrale standpunkter til de som anbefales, er altså et klassisk ekteskapssyn, som ikke omfatter vigsel av likekjønnede. Dermed blir årets valg for en stor del en omkamp om vigsels-saken.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
16 dager siden / 1202 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
22 dager siden / 1201 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
8 dager siden / 843 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 752 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 638 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
rundt 1 måned siden / 585 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere