Øystein Blymke

Tidligere ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet
51

Kristne verdier - både til høyre og venstre

I politikkens språk brukes mange løfterike ord. Ord som alt for sjeldent omsettes til handling, slik løftene ga bud om at de skulle. Ordene alene, enten de kommer fra prekestolen eller fra den politiske talestol, ..og enten de handler om nestekjærlighet eller omsorg, hjelper sjeldent et medmenneske ut av nøden, fattigdommen eller fortvilelsen.

Publisert: 5. jun 2019

Vårt Land stilte nylig et godt spørsmål på lederplass; Om den norske kirke er venstrevridd eller ikke. Med det menes formentlig at ordene fra kirkens talspersoner av mange kan bli oppfattet som politisk farget, les: venstrevridde. Kristendommens glade og  alvorlige kjærlighets-budskap som formidles av den norske kirkes prester og troens forstandere kan nok, omsatt til sosialpolitikk, bistandsspørsmål, og nå også klimaspørsmål, være noe lettere for venstresiden å forene med sin ideologi, enn det er for høyresiden - å forene det samme budskap med sin.  

Det er likevel ikke nok med ord, eller ideologisk forankrede løfter om det gode og rettferdige liv. Ordene må og skal omsettes til praksis politikk. I så måte synes både nestekjærligheten og omsorgen for de trengende, å være jevnt  fordelt  - til høyre og til venstre.  For det er vel forhåpentligvis ikke slik, at ord og atter ord, bud og overbud i budsjettene, om stadig mer til sosialhjelp, eller stadig mer til bistand, er nok til å få en velger til å tro, at den som bevilger mest, og prater mest om omsorg, også er den som i handling, er i stand til å gi mest - av nestekjærlighet - og omsorg?

Venstresidens språkbruk og argumentasjon, særlig i sosialpolitikken og skattepolitikken kan nok til tider fremstå som noe mer omsorgsfull og hjelpende til dem nederst ved bordet, enn høyresidens. Høyresidens skjebne har i økende grad blitt å forsvare nøkternhet og moderasjon, og mangler dermed kanskje den varme i seg som venstresidens talspersoner er så dyktige til å få fram for sin politikk - i alle fall gjennom ord.

La oss likevel håpe at både nestekjærlighet og omsorg kan måles av politikere og kirkens talspersoner med noe annet enn ordrikdom og budsjettall. Det som angår velgerne er synbar konkret handling, utøvd av enkeltmennesket. Det å utøve alminnelig medmenneskelighet trenger ikke nedlesses med politiske honnørord.  Den kommer til syne daglig, i den den enkelte kommune, og i det enkelte  hjem og familie. Forenkles spørsmålet til å gjelde hva som er god og trygg medmenneskelighet, da er nok nestekjærligheten og omsorgsfullheten nogen lunde jevnt fordelt oss mennesker imellom, uavhengig om vi sokner til høyre- eller venstresiden i norsk politikk. 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2736 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
27 dager siden / 1884 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 996 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
29 dager siden / 686 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
13 dager siden / 617 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere