Håkon Bleken

4

Friheten til å velge bort menneskelig liv

Løland nevner ikke at det har vært store demonstrasjoner i Argentina mot liberaliseringen av abortlovgivningen med millioner av mennesker i gatene.

Publisert: 4. jun 2019

I Vårt Land 29. mai skriver postdoktor Ole Jakob Løland om abort i Argentina. Han skriver blant annet: «En ting er å være soleklar i sitt standpunkt som kirke på at abort i så å si alle tilfeller er moralsk forkastelig og et utrykk for syndens makt i en fallen verden. Noe annet er … å forhindre at lovforslaget behandles av en demokratisk valgt nasjonalforsamling.»

Løland nevner ikke at det har vært store demonstrasjoner i Argentina mot liberaliseringen av abortlovgivningen med millioner av mennesker i gatene. Han nevner heller ikke at lovforslaget ble nedstemt i nasjonalforsamlingen (senatet) etter omfattende debatt så sent som i august i fjor. At aborttilhengerne etter så kort tid igjen står på barrikadene for lovendring vitner om manglende respekt for demokratiske prosesser. Omkamp må være lov, men det får være måte på.

I Norge inntar tilhengerne den motsatte holdningen. Her skal ikke en tøddel av loven om selvbestemt abort debatteres eller innskrenkninger innføres selv om den har stått urørt i over 40 år, jfr. striden om «tvillingabort». Da dobler man opp innsatsen ved å kreve 18-ukers grense for selvbestemt abort.

Kirken har i 2.000 år stått mot abort og andre former for handlinger som reduserer menneskeverdet. Den har konsekvent ment at menneskelig liv ikke med overlegg kan drepes bortsett fra i særlige unntakstilfeller som nødverge og selvforsvar. Man kan ironisere over dette, slik Løland gjør, ved å påstå at abortmotstandere er drevet av et primitivt syn om at abort er «uttrykk for syndens makt i en fallen verden». Men han tar ikke inn over seg at det motsatte standpunktet, pro-choice, i sin logiske konsekvens fører til slike lover som nå vedtas i demokratisk styrte delstater i USA.

Et eksempel er New York. I praksis gjelder kvinnens selvbestemmelse frem til fødsel og det moralske og rettslige spørsmålet blir hvor grensen går mellom et født og et ufødt barn. Er barnet ikke født, tillater loven i prinsippet abort. Da er vi kommet et godt stykke på vei tilbake til våre forfedre vikingenes verdier og den norrøne, ikke-kristne kulturen hvor verken kvinner eller barn hadde særlig til rettsvern. Man må gjerne ironisere over de som frykter en slik utvikling, men dessverre er vi allerede der.

Det hele er typisk norsk og svært forutsigbart. Sivilisasjon betyr at abort er lovlig. De som prioriterer vern av de ufødte liv fremfor kvinnens (og mannens) frihet til å velge bort et påbegynt menneskeliv, reduseres til håpløse tilfeller som kirken (for Løland trolig ensbetydende med en gjeng biskoper) og konservative politikere uten nevneverdig folkelig mandat.

Håkon Bleken, katolikk og advokat

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
24 dager siden / 2236 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
22 dager siden / 1811 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
10 dager siden / 1302 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
30 dager siden / 1234 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
15 dager siden / 1120 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
25 dager siden / 1081 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
18 dager siden / 916 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
29 dager siden / 901 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere