Knut Vollebæk

Tidligere utenriksminister
5

DNA-test er ikke vanskelig

DNA-testing er ikke komplisert. Av grunner jeg ikke kjenner til har Regjeringen til nå ikke henvendt seg til ICMP og bedt om hjelp.

Publisert: 4. jun 2019

I en lederartikkel tirsdag 28. mai under overskriften «Forledet av Frp» skriver Vårt Land at DNA-testing for å fastslå at foreldreløse barn i Syria har norske foreldre i praksis vil gjøre det vanskelig, og i noen tilfeller umulig å få barna til Norge.

Ikke komplisert

Dette er feil. DNA-testing er ikke komplisert. Av grunner jeg ikke kjenner til har Regjeringen til nå ikke henvendt seg til ICMP og bedt om hjelp i denne saken, selv om Norge 
har støttet ICMP med mange millioner kroner i identifiseringsarbeidet på Balkan. Her har vi identifisert 90 prosent av alle som ble drept i Srebrenica og over 70 prosent av dem 40.000 som var savnet etter krigene på Balkan på 90-tallet. ICMP har også hjulpet Norge med å identifisere og bringe hjem levningene etter to norske frontkjempere som falt i Sovjetunionen under andre verdenskrig. Norge vet derfor at ICMP har mulighet til å foreta DNA-testing.

Det som kan være en utfordring i situasjonen for norske barn i Syria, er å overtale familiemedlemmer i Norge til å avgi DNA til bruk i identifiseringen. Her er det snakk om å bygge opp tillit. Det har imidlertid vist seg mulig i andre tilsvarende vanskelige situasjoner.

Raskt og sikkert svar

Norge har noen få foreldreløse barn som befinner seg i en kritisk situasjon i Syria. DNA-testing er en mulig måte som kan benyttes for hjelpe disse barna bort fra forhold ingen barn bør leve under og hjem til det landet de er borgere av. DNA kan gi et raskt og sikkert svar på barnas identitet.

ICMP har over 20 års erfaring med å identifisere savnede personer, under de mest utfordrende forhold, på en måte som sikrer og beskytter de personene som er involvert og samtidig oppfyller kravene til kontroll og nøyaktighet.

Barnekonvensjonen

Det er forskjellige internasjonale avtaler som kan danne grunnlaget og rammen for DNA-testing. Spesielt viktig er Barnekonvensjonen som Norge undertegnet i 1990. I artikkel 8 heter det:

1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.

2. Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes 
identitet.

Spesielt mandat

De norske barnas familiemedlemmer i Norge 
har en lovbestemt rett til å få myndighetenes hjelp til å finne og identifisere barna. ICMP er den eneste internasjonale organisasjonen som har et spesielt mandat for å finne savnede personer. Vår eneste interesse er at disse barna må bli gjenforent med sine slektninger så snart som mulig.

Unicef anslår at det kan være opp til 29.000 barn i Syria som har foreldre som kom til Syria for å slutte seg til IS. Disse barna er ikke kriminelle, de er ofre, og har krav på hjelp og støtte etter nasjonal og internasjonal lov.

ICMP har den nødvendige tekniske kunnskap, lang erfaring og kapasitet til å hjelpe regjeringen til raskt å identifisere norske barn og få dem hjem til Norge. Hvorfor blir vi da ikke 
spurt?

Knut Vollebæk

Tidligere utenriksminister og kommissær i ICMP (Den internasjonale kommisjonen for savnede personer)

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
29 dager siden / 1725 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
22 dager siden / 1659 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
22 dager siden / 1505 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
20 dager siden / 1455 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
24 dager siden / 1380 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
rundt 1 måned siden / 1362 visninger
Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
rundt 1 måned siden / 1273 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
10 dager siden / 976 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere